mobile menu toggle Pradžia
lt
en de

Nevyriausybinių organizacijų taryba

Veikla:

Neringos savivaldybės taryba 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T1-227 patvirtino Neringos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą (toliau - Aprašas) (pridedama). Šio Aprašo tikslas - nustatyti nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO)  finansavimo iš biudžeto tvarką, šių lėšų administravimo tvarką ir finansuotinas veiklos sritis, atsižvelgusi į NO plėtros valstybės politiką ir įvertinusi vietos bendruomenės poreikius.