mobile menu toggle Pradžia

Peticijų komisija

Vardas, Pavardė

Pareigos

Aušra Mikalauskienė

atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija

Komisijos  pirmininkė, Neringos savivaldybės tarybos narė

Mindaugas Vaitonis

Komisijos  pirmininko pavaduotojas, Neringos savivaldybės tarybos narys

Ieva Venslauskienė

Neringos savivaldybės tarybos narė

Egidijus Šakalys

Neringos savivaldybės administracijos direktorius

Viktorija Budvytytė-Bedalienė

Neringos savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėja

Komisijos 2024-07-30 posėdžio darbotvarkė
Komisijos nuostatai
Komisijos 2023 m. ataskaita