mobile menu toggle Pradžia

Aplinkos monitoringas

Neringos savivaldybės tarybos 2023-09-28 sprendimu Nr. T1-200 "Dėl Neringos savivaldybės aplinkos monitoringo 2024-2029 metų programos patvirtinimo" buvo patvirtinta Neringos savivaldybės aplinkos monitoringo 2024-2029 metų programa