mobile menu toggle Pradžia

Jaunimo reikalų taryba

Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1-242 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T1-11 „Dėl Neringos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinta Neringos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis.

Neringos savivaldybės jaunimo reikalų taryba veikia pagal Neringos savivaldybės tarybos patvirtintus nuostatus. 

Jaunimo reikalų tarybos nuostatai

Janimo reikalų tarybos 2022 m. veiklos planas

Jaunimo reikalų tarybos 2021 m. veiklos ataskaita

2022 metais Neringos savivaldybei rekomenduojamos įgyvendinti jaunimo politkos sritys, užduotys ir rezultatų vertinimo kriterijai (rekomendacijos)

Posėdžių protokolai

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NARIAI

(Duomenys nuasmeninti)

Neringos savivaldybės jaunimo atstovas

(Duomenys nuasmeninti)

Neringos savivaldybės jaunimo atstovė – JRT pirmininko pavaduotoja

Arūnas Burkšas 

Neringos savivaldybės tarybos narys

Agnė Jenčiauskienė

Neringos savivaldybės tarybos narė

(Duomenys nuasmeninti)

Neringos savivaldybės jaunimo atstovas

Janina Kobozeva 

Neringos savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto valdymo skyriaus vedėja

(Duomenys nuasmeninti)

Neringos savivaldybės jaunimo atstovas

Narūnas Lendraitis

Neringos savivaldybės tarybos narys (mero pavaduotojas) – JRT pirmininkas

Diana Liutkutė

Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

(Duomenys nuasmeninti)

Neringos savivaldybės jaunimo atstovas

(Duomenys nuasmeninti)

Neringos savivaldybės jaunimo atstovė

Mantas Tomaševičius

Neringos savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas