mobile menu toggle Pradžia

Naujienos

 

Jaunimo diena Neringoje 2022!

Regionų studentams skirs po 200 eurų

Ekonomikos ir inovacijų ministerija tęsia tikslinių stipendijų programą - patvirtino sąrašą aukštųjų mokyklų bei studijų programų, kurių studentams nuo šių mokslo metų pradžios suplanuotos 200 eurų mėnesinės stipendijos. Stipendija numatoma mokėti visą bakalauro studijų laikotarpį, motyvuojant studentus nenutraukti studijų ir sieti tolesnę savo karjerą su tomis apksritimis, kuriose studijuojama. Plačiau...

Skelbiamas  studijų rėmimo konkursas!

2020 metų gruodžio mėnesį Neringos savivaldybės taryba patvirtino jaunimo reikalų tarybos, Neringos savivaldybės administracijos švietimo skyriaus rengtą naują studentų rėmimo tvarką Neringoje. Atsižvelgiant į tai, parama skiriama tik tiems studentams, kurie mokosi pagal patvirtintą,  Neringos savivaldybei reikalingų aukštos profesinės kvalifikacijos specialistų sąrašą. Studentas, kuriam skiriama finansinė parama, pasirašo trišalę sutartį  tarp Neringos savivaldybės administracijos ir savivaldybėje veikiančios  įstaigos, kurioje baigęs studijas (ar studijuojantis) studentas planuoja įsidarbinti.

Studentai, pretenduojantys gauti stipendiją, nuo š. m. balandžio 5 d. iki balandžio 25 d. (imtinai) turi: 1. užpildyti nustatytos formos prašymą; 2. pateikti pažymą apie studijas Lietuvos aukštosiose universitetinėse ar aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose, nuolatinių ar ištęstinių formų pirmosios (bakalauro), antrosios (magistrantūros) pakopų programose, vientisosiose ar perkvalifikavimo studijose; 3. asmens dokumento kopiją;4. banko dokumentas, įrodantis atliktą mokėjimą už studijas (pateikiama tik tuo atveju, kai pretenduojama į kainos, sumokėtos už studijas, kompensavimą); 5. įstaigos raštas dėl darbuotojo poreikio ir jo įsidarbinimo baigus studijas; 6. pirmojo kurso studentams, nelaikiusiems pirmos sesijos, vidurkis skaičiuojamas pagal bendrojo lavinimo mokyklos brandos atestato balus. 

Paraiškas teikti Neringos savivaldybės administracijos direktoriui, adresu Taikos g. 2, Neringa,  (18 kab.). Neringos savivaldybės studentų rėmimo programos tvarkos aprašas. Neringos savivaldybės studentų rėmimo programos paraiškos forma. Neringos savivaldybei reikalingų aukštos profesinės kvalifikacijos specialistų prioritetinis trejų metų sąrašas. Daugiau informacijos tel. 8 68 655 922, el.p. zydrune.janauskiene@neringa.lt

Skelbiamas Neringos savivaldybės jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkursas!

Projektus finansavimui gauti gali teikti  Neringos savivaldybės teritorijoje įregistruoti juridiniai asmenys: jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos. Taip pat projektus finansavimui gauti gali teikti  moksleivių savivaldos institucijos bei neformalios jaunimo grupės. Neformalios jaunimo grupės paraiškas teikia per nevyriausybines organizacijas arba biudžetines įstaigas, vykdančias veiklą Neringos mieste. Teikiamos paraiškos dėl dalyvavimo jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurse turi atitikti Neringos savivaldybės jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo tvarkos aprašą.

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės, iki 2022 m. spalio 28 d. 15 val. 00 min. (imtinai) pateikia  Neringos savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriui (adresu: Taikos g. 2, Neringa, LT-93123,  9 kabinetas). Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo atrankos tvarkos aprašą, paraiškos formą  galima rasti internetiniame tinklapyje  www.neringa.lt, skiltyje Jaunimui/Projektų finansavimo galimybės.  Informacija teikiama telefonu Nr. (8 686) 55922, el. paštu zydrune.janauskiene@neringa.lt

Jaunimo savanoriška tarnyba 2021 metais sėkmingai įgyvendinta Neringoje

***