mobile menu toggle Pradžia

Naujienos

 

                                 

Skelbiamas  studijų rėmimo konkursas!

2020 metų gruodžio mėnesį Neringos savivaldybės taryba patvirtino jaunimo reikalų tarybos, Neringos savivaldybės administracijos švietimo skyriaus rengtą naują studentų rėmimo tvarką Neringoje. Atsižvelgiant į tai, parama skiriama tik tiems studentams, kurie mokosi pagal patvirtintą,  Neringos savivaldybei reikalingų aukštos profesinės kvalifikacijos specialistų sąrašą. Studentas, kuriam skiriama finansinė parama, pasirašo trišalę sutartį  tarp Neringos savivaldybės administracijos ir savivaldybėje veikiančios  įstaigos, kurioje baigęs studijas (ar studijuojantis) studentas planuoja įsidarbinti.

Studentai, pretenduojantys gauti stipendiją, nuo š. m. balandžio 15 d. iki gegužės 15 d. (imtinai) turi: 1. užpildyti nustatytos formos prašymą; 2. pateikti pažymą apie studijas Lietuvos aukštosiose universitetinėse ar aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose, nuolatinių ar ištęstinių formų pirmosios (bakalauro), antrosios (magistrantūros) pakopų programose, vientisosiose ar perkvalifikavimo studijose; 3. asmens dokumento kopiją;4. banko dokumentas, įrodantis atliktą mokėjimą už studijas (pateikiama tik tuo atveju, kai pretenduojama į kainos, sumokėtos už studijas, kompensavimą); 5. įstaigos raštas dėl darbuotojo poreikio ir jo įsidarbinimo baigus studijas; 6. pirmojo kurso studentams, nelaikiusiems pirmos sesijos, vidurkis skaičiuojamas pagal bendrojo lavinimo mokyklos brandos atestato balus. 

Paraiškas teikti Neringos savivaldybės merui, adresu Taikos g. 2, Neringa,   Neringos savivaldybės studentų rėmimo programos tvarkos aprašas. Neringos savivaldybės studentų rėmimo programos paraiškos forma. Neringos savivaldybei reikalingų aukštos profesinės kvalifikacijos specialistų prioritetinis trejų metų sąrašas. Daugiau informacijos tel. 8 68 655 922, el.p. zydrune.janauskiene@neringa.lt

                       Neringos jaunimo apdovanojimai 2023!

Iki š. m. kovo 29 d. kviečiame balsuoti Neringos jaunimo apdovanojimų 2023 II-ąjame etape bei išrinkti nugalėtojus! Nominacijoms pasiūlytus kandidatus rasite bei balsuoti galite paspaudę ant nuorodos ČIA

SIŪLYTAS KANDIDATAS DOVYDAS LICKEVIČIUS, AR TAS ASMUO, KURIS SIŪLĖTE  D. LICKEVIČIŲ - PRAŠOME SUSISIEKTI (zydrune.janauskiene@neringa.lt) IKI Š. M. KOVO 14 D., NES KITAIP ŠI KANDIDATŪRA NEGALĖS TOLIAU DALYVAUTI II-ĄJAME ETAPE

Neringos savivaldybės jaunimo reikalų taryba kviečia siūlyti nominantų kandidatūras Neringos jaunimo apdovanojimams 2023! Nominantų kandidatūrų siūlymo anktetas rasite čia:

Jaunimo kūrybiška siela 2023

Jaunimo savanoris 2023

Jaunimo moksleivis 2023

Jaunimo garbė 2023

Jaunimo žmogus 2023

Jaunimo atlikėjas 2023

Jaunimo idėjų iniciatorius 2023

Jaunimo sportininkas 2023

Ukrainos mentorius 2023

Anketų laukiame iki 2024 m. kovo 6 d.      Neringos jaunimo apdovanojimų 2023 metų nuostatus rasite čia..

 

Neringos savivaldybės administracija kviečia siūlyti kandidatus į jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus

Vadovaujantis Neringos savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T1-135 „Dėl jaunimo atstovų rinkimų organizavimo ir delegavimo į Neringos savivaldybės  jaunimo reikalų tarybą tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbiami kandidatų (14–29 m.) į Neringos savivaldybės jaunimo reikalų tarybą rinkimai, kurių metu bus išrinkti 6 nariai, atstovausiantys jaunimą.

Atstovauti Neringos savivaldybės jaunimą kviečiami kandidatai, kurie domisi savo miesto jaunimo politika, veikla, ateitimi, yra aktyvūs ir iniciatyvūs.

Kandidatuoti (14-29 m. įskaitytinai) į Neringos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus gali:

Kandidatų registracija vyksta nuo 20023 m. gegužės 23 d. iki 2023 m. birželio 9 d. Registracijos metu kiekvienas kandidatas pateikia:

Kandidatai informaciją teikia el. paštu: zydrune.janauskiene@neringa.lt

Jaunimo atstovų rinkimų vykdymas:

Su užsiregistravusiais jaunimo atstovų kandidatais bus susisiekta. Preliminari visuotinio  susirinkimo data numatoma birželio 12 d. 14.00 val. Neringos gimnazijoje.

Neringos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai.

Jaunimo atstovų rinkimo organizavimo ir delegavimo į Neringos savivaldybės jaunimo reikalų tarybą tvarkos aprašas.

Kandidatų sąrašas: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių organizacijų ir savivaldų sąrašas: 1,2, 3, 4

 

Neringos jaunimo apdovanojimai2022!

Neringos savivaldybės jaunimo reikalų tarybą kviečia siūlyti nominantų kandidatūras Neringos jaunimo apdovanojimams 2022! Nominantų kandidatūrų siūlymo anketas rasite čia:

Jaunimo kūrybiška siela 2022

Jaunimo savanoris 2022

Jaunimo garbė 2022

Metų moksleivis 2022

Jaunimo žmogus 2022

Jaunimo atlikėjas 2022

Jaunimo idėjų iniciatorius 2022

Jaunimo sportininkas 2022

Ukrainos mentorius 2022 

Anketų laukiame iki š. m. gruodžio 16 d.   Neringos jaunimo apdovanojimų 2022 nuostatus rasite čia..

Jaunimo diena Neringoje 2022!

Regionų studentams skirs po 200 eurų

Ekonomikos ir inovacijų ministerija tęsia tikslinių stipendijų programą - patvirtino sąrašą aukštųjų mokyklų bei studijų programų, kurių studentams nuo šių mokslo metų pradžios suplanuotos 200 eurų mėnesinės stipendijos. Stipendija numatoma mokėti visą bakalauro studijų laikotarpį, motyvuojant studentus nenutraukti studijų ir sieti tolesnę savo karjerą su tomis apksritimis, kuriose studijuojama. Plačiau...

v

Skelbiamas Neringos savivaldybės jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkursas!

Projektus finansavimui gauti gali teikti  Neringos savivaldybės teritorijoje įregistruoti juridiniai asmenys: jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos. Taip pat projektus finansavimui gauti gali teikti  moksleivių savivaldos institucijos bei neformalios jaunimo grupės. Neformalios jaunimo grupės paraiškas teikia per nevyriausybines organizacijas arba biudžetines įstaigas, vykdančias veiklą Neringos mieste. Teikiamos paraiškos dėl dalyvavimo jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurse turi atitikti Neringos savivaldybės jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo tvarkos aprašą.

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės, iki 2022 m. spalio 28 d. 15 val. 00 min. (imtinai) pateikia  Neringos savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriui (adresu: Taikos g. 2, Neringa, LT-93123,  9 kabinetas). Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo atrankos tvarkos aprašą, paraiškos formą  galima rasti internetiniame tinklapyje  www.neringa.lt, skiltyje Jaunimui/Projektų finansavimo galimybės.  Informacija teikiama telefonu Nr. (8 686) 55922, el. paštu zydrune.janauskiene@neringa.lt

Jaunimo savanoriška tarnyba 2021 metais sėkmingai įgyvendinta Neringoje

***