mobile menu toggle Pradžia

Neringos atvira jaunimo erdvė

Atvira jaunimo erdvė - kultūros, švietimo, kūno kultūros ir sporto ar socialines paslaugas teikiančio juridinio asmens nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomos, panaudos sutarčių pagrindais valdoma patalpa, kurioje atliekamas darbas su jaunimu, grindžiamas savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje ir užtikrinantis jų įsitraukimą į šią veiklą.

Nuoroda į Neringos atviros jaunimo erdvės internetinės svetainės puslapį:

Neringos atvira jaunimo erdvė 

Atviros jaunimo erdvės kokybė užtikrinama pagal Atviros jaunimo erdvės veiklos kokybės vertinimą:

Neringos savivaldybės atviros jaunimo erdvės veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašas