mobile menu toggle Pradžia

Projektų finansavimo galimybės

Skelbiamas Neringos savivaldybės jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkursas!

Projektus finansavimui gauti gali teikti  Neringos savivaldybės teritorijoje įregistruoti juridiniai asmenys: jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos. Taip pat projektus finansavimui gauti gali teikti  moksleivių savivaldos institucijos bei neformalios jaunimo grupės. Neformalios jaunimo grupės paraiškas teikia per nevyriausybines organizacijas arba biudžetines įstaigas, vykdančias veiklą Neringos mieste. Teikiamos paraiškos dėl dalyvavimo jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurse turi atitikti Neringos savivaldybės jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo tvarkos aprašą.

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės, iki 2024 m. spalio 30 d. 17 val. 00 min. (imtinai) pateikia  Neringos savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriui (adresu: Taikos g. 2, Neringa, LT-93123,  9 kabinetas). Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo atrankos tvarkos aprašą, paraiškos formą  galima rasti internetiniame tinklapyje  www.neringa.lt, skiltyje Jaunimui/Projektų finansavimo galimybės. Paraiška ir papildomi dokumentai  turi būti išspausdinti, tvarkingai susegti, puslapiai sunumeruoti, paskutinio lapo antroje pusėje nurodytas lapų skaičius žodžiais, pasirašyta Pareiškėjo vadovo. Papildomi dokumentai nėra būtini ir teikiami tik tuo atveju, jei Pareiškėjas mano esant tikslinga juos pateikti. Visi dokumentai pateikiami užklijuotame voke su ant voko užrašytu Pareiškėjo pavadinimu, adresu ir kontaktiniu telefono numeriu. Ant voko turi būti užrašyta „Jaunimo iniciatyvų projektų konkursui“. Pasiūlymas gali būti pristatytas per kurjerį arba atsiųstas paštu. Elektroninė paraiškos versija PDF formatu, pateikiama el. paštu meras@neringa.lt ne vėliau, nei skelbime nurodyta galutinė projektų pateikimo diena. Informacija teikiama telefonu Nr. (8 686) 55922, el. paštu zydrune.janauskiene@neringa.lt