mobile menu toggle Pradžia

Renginių organizavimas

Šis tvarkos aprašas nustato  komercinių ir nekomercinių renginių, nereglamentuojamų Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo (koncertų, spektaklių, švenčių, mugių, teatralizuotų renginių, meninių ir reklaminių akcijų, sporto varžybų ir žaidimų, pramogų ir atrakcionų parkų, filmavimų ir kitų viešų renginių), organizavimo Neringos savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose tvarką: prašymų pateikimą, jų nagrinėjimą, leidimų išdavimą ir organizatorių atsakomybę.
Tvarkos aprašo privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie organizuoja renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose.
Tvarkos aprašas nereglamentuoja renginių, vykstančių privatiems asmenims išnuomotose ar teisėtu pagrindu perduotose naudotis teritorijose ir uždarose patalpose.

Leidimo išdavimo procesas

Leidimas suteikia teisę organizuoti renginį Neringos savivaldybei priklausančioje ar valdytojo teise valdomoje viešojo naudojimo teritorijoje.

Veiksmai leidimui gauti
1. Renginio organizatorius pateikia nustatytos formos prašymą Neringos savivaldybės merui:
Pildyti prašymo formą renginių organizavimui internetu
Atsiųsti prašymo formą renginių organizavimui
2. Neringos savivaldybės administracija priima sprendimą dėl leidimo organizuoti renginį. Jame numatomi įpareigojimai organizatoriams.
3. Renginio organizatorius pateikia nustatytos formos derinimo pažymą derinančioms institucijoms.
4. Pažymą su numatytų kompetetingų institucijų derinimais pateikia Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriui.
5. Kultūros skyrius išduodą leidimą, kai pareiškėjas įvykdo jam skirtus įpareigojimus ir patvirtina tai dokumentais.
 

Terminai

Prašymas dėl leidimo organizuoti renginį Savivaldybės merui gali būti pateikiamas:

1. ne ankščiau nei likus 6 mėnesiams iki renginio pradžios. Pateikus prašymą ankščiau  leidimas renginiui neišduodamas;

2. ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki renginio pradžios. Pateikus prašymą nesilaikant termino, leidimas renginiui gali būti neišduodamas.

Kiti susiję teisės aktai:
Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V13-715 "Dėl ypatingų atvejų nustatymo" (įsakymo pakeitimas).
Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. T1-1 patvirtintos Triukšmo prevencijos Neringos savivaldybės viešosiose vietose taisyklės.
Neringos savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 13 d. sprendimu Nt. T1-3 patvirtintos Prekybos ir paslaugų teikimo Neringos savivaldybės viešosiose vietose taisyklės
 
 
Logotipai