mobile menu toggle Pradžia

Lyčių lygybė

Kas yra lyčių lygybė? Faktinė lyčių lygybė – tai užtikrintos vienodos moterų ir vyrų teisės bei galimybės. Vienodas matomumas ir požiūris, galių ir atsakomybės pasiskirstymas, išteklių, naudos, paslaugų ir teisingumo prieinamumas bei vienodas dalyvavimas visuose procesuose ir srityse.
Ar įmanoma pasiekti lyčių lygybę?

Nepaisant nuolatinių pastangų, faktinė lyčių lygybė – vis dar pilnai neįgyvendintas iššūkis daugelyje gyvenimo sričių. Norint ją pasiekti yra būtinas aktyvus abiejų lyčių indėlis bei horizontali moterų ir vyrų lygybės perspektyvos integracija visose politikos srityse.

Iki šiol tokios pusiausvyros dar nėra pasiekusi nė viena pasaulio valstybė (šiuo metu arčiausiai visiškos lyčių lygybės yra Šiaurės Europos šalys – Islandija, Suomija, Norvegija). Pagrindinės kliūtys įsitvirtinti lyčių lygybei yra įvairūs politiniai, socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai barjerai, kurie moteris pastato į mažiau palankią padėtį, palyginus su vyrais.

Kokia yra lyčių lygybės nauda?
Nauda ekonomikai Nustatyta, kad lyčių lygybė turi tiesioginį teigiamą poveikį šalies ekonomikai, užimtumui, produktyvumui ir bendrajam vidaus produktui (BVP). Europos Sąjungos šalyse, kuriose lyčių lygybės rodikliai aukštesni, nedarbo rodikliai yra žemesni, vyrauja tolygesnis pasiskirstymas pagal lytį darbo rinkoje ir BVP yra 4–10 proc. didesnis.
Geresni verslo rezultatai Įmonės, turinčios lyties atžvilgiu subalansuotą komandą, yra nuo 15 iki 35 procentų labiau linkusios gauti finansinę grąžą, viršijančią jų pramonės vidurkį.
Saugesnė aplinka Nesupratingumas, nepagarba, toleruojami nusistovėję stereotipai lyties atžvilgiu – visa tai, iš ko kyla nelygybė tarp vyrų ir moterų, dažnai yra pagrindinė smurto, prievartos ir priekabiavimo priežastis. Taigi, lyčių lygybės skatinimas yra greičiausias būdas sukurti saugesnę aplinką visiems.
Geresnė sveikata

Gyvenimo trukmė, sveiko gyvenimo metai, sveikatai naudingas elgesys, mirtingumas, sergamumas, rizikinga sveikatai elgsena – visi šie rodikliai priklauso nuo lyties. Moterys gyvena ilgiau nei vyrai, tačiau mažiau metų išlaiko stiprią sveikatą. Moterys dažniau serga depresija, tačiau vyrų sunkios psichologinės ar emocinės būklės yra rečiau matomos ir dažniau baigiasi skaudžiomis pasekmėmis. Moterys labiau linkusios į sveiką mitybą ir gyvenseną, o vyrai daugiau laiko skiria sportui, tačiau rečiau tikrinasi sveikatą.

Šie ir dauguma kitų sveikatai svarbios elgsenos pavyzdžių yra iš dalies nulemti dėl moterims ir vyrams tradiciškai priskiriamų vaidmenų. Siekiant lyčių lygybės kovojama su nusistovėjusiais stereotipais, kreipiamas vienodas dėmesys į abiems lytims iškylančias skirtingas problemas ir jos sprendžiamos lygiaverčiai, taip kuriant sveikesnę ir ilgaamžiškesnę visuomenę.

Laimingesni santykiai

Nepaisant to, kad ekonominiai ir visuomeniniai santykiai XXI amžiuje yra reikšmingai pasikeitę, moterys ir toliau praleidžia daugiau laiko nei vyrai atlikdamos neapmokamus namų ruošos darbus ir prižiūrėdamos vaikus. Tyrimai rodo, kad nelygiavertis neapmokamų (buities) darbų bei globos pareigų pasidalijimas šeimoje gali sukelti santykių trintį ir padidinti skyrybų tikimybę. Taip pat laikas, kurį moterys praleidžia neapmokamam darbui, prisideda prie vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo.

Kokybiškesnis vaiko gyvenimas

Vaikų ir paauglių pasitenkinimas gyvenimu yra aukštesnis šalyse, kuriose vyrauja lyčių lygybė ir socialinės normos palaiko abiejų tėvų dalyvavimą vaikų priežiūroje bei gyvenime.

Vienas pagrindinių lyčių lygybės turinį nusakančių dokumentų yra Jungtinių Tautų konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims. Lietuvoje lyčių lygybės kaip nediskriminavimo principą numato specialusis įstatymas – Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas.

 


Skyrelis paruoštas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pateiktą informaciją.