mobile menu toggle Pradžia

Dėl kompensacijų už būsto suteikimą Ukrainos piliečiams

Priimami prašymai dėl kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, dėl karo pasitraukusiems iš Ukrainos

Pratęsus kompensacijos mokėjimo laikotarpį iki 9 mėnesių vietoje buvusių 6 mėnesių,  Neringos savivaldybės administracija tęsia prašymų dėl kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priėmimą.

Kompensacija gali pasinaudoti būstų ir kitų tinkamų gyventi patalpų Neringos mieste savininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus viešuosius juridinius asmenis, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė arba savivaldybė), religinės bendruomenės, viešosios įstaigos ir asociacijos.

Kompensaciją galima gauti neatlygintinai laikinai priėmus apsigyventi ukrainiečius būstuose, viešbučių, poilsio, gydymo arba sodų paskirties patalpose, gyvenimui pritaikytose administracinės paskirties, pagalbinio ūkio paskirties patalpose ar kitose negyvenamosios paskirties patalpose.

Kompensacija gali pasinaudoti ne tik būsto savininkai, bet ir būstą panaudos ar nuomos pagrindais valdantys asmenys, neatlygintinai priėmę ukrainiečius, jeigu yra gautas būsto savininko sutikimas.

Kompensacija skiriama fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus viešuosius juridinius asmenis, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė), kurie karo pabėgėliams iš Ukrainos perdavė nuosavybės ar patikėjimo teise, panaudos ar nuomos pagrindais valdomą būstą ar kitas tinkamas gyventi patalpas neatlygintai naudotis panaudos pagrindais, t. y. sudarė su ukrainiečiais būsto panaudos sutartį.

Kompensacijos dydis už būsto ukrainiečiams suteikimą panaudos pagrindais priklauso nuo to, kiek patalpose apsigyveno asmenų. Už vieną apgyvendintą asmenį iš Ukrainos bus mokama 150 eurų, už kiekvieną paskesnį, apgyvendintą tame pačiame būste – po 50 eurų per mėnesį.

Pirmą mėnesį nuo karo pabėgusius ukrainiečius būstų ir kitų tinkamų gyventi patalpų savininkai turėtų apgyvendinti neatlygintinai, o kompensacija jiems būtų mokama nuo antro mėnesio, bet ne ilgiau kaip už 9 mėnesius ir neviršijant būsto panaudos sutarties galiojimo laikotarpio.

SVARBU!

Kompensacijai gauti būtina su ukrainiečiais sudaryti būsto panaudos sutartį, kurioje turi būti įrašyta sąlyga, kad nuo būsto perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dienos ir kompensacijos mokėjimo laikotarpiu su būsto išlaikymu susijusius mokesčius apmokės panaudos davėjas.

Jeigu būsto panaudos sutartis buvo sudaryta trumpesniam nei 9 mėnesių laikotarpiui, tačiau tie patys apgyvendinti ukrainiečiai lieka ir toliau gyventi tame pačiame būste, kreipiantis dėl kompensacijų mokėjimo laikotarpio pratęsimo turėtų būti pateikiamas papildomas susitarimas dėl panaudos sutarties pratęsimo (tos pačios panaudos sutarties pakeitimas, o ne nauja būsto panaudos sutartis).

Panaudos davėjas kompensacijos mokėjimo laikotarpiu, pasikeitus būsto panaudos sutartyje užsiregistravusių užsieniečių skaičiui ar nutraukus panaudos sutartį, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo aplinkybių pasikeitimo dienos, apie tai pranešti savivaldybės administracijai.

Atkreipiame dėmesį, kad prašymus galima teikti, kai nuo panaudos sutarties pradžios praėjo 1 mėnuo (neatlygintinas).

KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI:

  • Prašymą;
  • Būsto panaudos sutartį (ar jos kopiją), kurioje nurodytas panaudos gavėjas (-ai) (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai) arba interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU kodas) ir gimimo data, jei asmens kodo panaudos gavėjas neturi;
  • Įgaliojimą, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo;
  • Panaudos gavėjams Migracijos departamente išduotus dokumentus;
  • Panaudos davėjo, panaudos gavėjų asmens dokumentų  kopijos (jei prašymas teikiamas el. paštu, paštu).

Kai dėl kompensacijos kreipiasi būstą panaudos ar nuomos pagrindais valdantys asmenys, papildomai reikia pateikti:

  • dokumentą, patvirtinantį naudojimosi bendru turtu tvarką (ar jo kopiją), arba bendraturčių sutikimą (ar jo kopiją), jei naudojimosi bendru turtu tvarka nenustatyta, kai perduodama naudotis panaudos pagrindais būsto dalis, esanti bendrojoje dalinėje nuosavybėje, arba dokumentą, patvirtinantį bendraturčių sutikimą (ar jo kopiją), jei būstas priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise;
  • būsto savininko (patikėtojo) sutikimą (ar jo kopiją), kai suteikiamas būstas yra valdomas patikėjimo teise, jeigu turto patikėjimo sutartyje nenumatytas būsto savininko (patikėtojo) leidimas perduoti būstą laikinai valdyti ir juo naudotis tretiesiems asmenims;
  • būsto panaudos sutartį (ar jos kopiją), kai suteikiamas būstas yra valdomas panaudos pagrindais, ir būsto savininko sutikimą (ar jo kopiją), jeigu būsto panaudos sutartyje nenumatytas būsto savininko leidimas perduoti būstą laikinai valdyti ir juo naudotis tretiesiems asmenims;
  • būsto nuomos sutartį (ar jos kopiją), kai suteikiamas būstas yra valdomas nuomos pagrindais, ir būsto savininko sutikimą (ar jo kopiją), jeigu būsto nuomos sutartyje nenumatytas būsto savininko leidimas perduoti būstą laikinai valdyti ir juo naudotis tretiesiems asmenims.

Neringos  savivaldybės administracija pasilieka teisę paprašyti ir kitų dokumentų, reikalingų sprendimui dėl kompensacijos skyrimo priimti.

Prašymus galima teikti atvykus į Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių adresu Taikos g. 2, (I a., 8 kab.), Neringa arba atsiųsti pašto siunta arba elektroniniu paštu, per kurjerį arba atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti patvirtinta notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, patvirtintu įgaliojimu.

Atkreipiame dėmesį, kad prašymai siunčiami elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis telefonu 8 469 52394 arba el. p. sandra.dargiene@neringa.lt

Prašymas

Panaudos sutartis