mobile menu toggle Pradžia
lt
en de

Išmoka vaikui

Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) svetainėje www.spis.lt galima užsisakyti šias socialinės paramos paslaugas:

Vienkartinė išmoka gimus vaikui

462 Eur

Vienkartinė

Mokama vaikui gimus, įvaikinus vaiką (nesvarbu kokio amžiaus) ar
nustačius globą šeimoje ar šeimynoje (iki 1,5 m., jei nebuvo išmokėta
vaikui gimus ar pirmą kartą nustačius globą)

Išmoka gimus daugiau nei vienam vaikui:

     

2 vaikai

168 Eur

Kas mėnesį

Mokama vienam iš tėvų iki

vaikams sukaks 2 m.

3 vaikai

336 Eur

plius už kiekvieną paskesnį vaiką

168 Eur

Vaiko pinigai

73,50 Eur

Kas mėnesį

Mokama kiekvienam vaikui iki 18 m. arba iki 23 m., jei jis mokosi
pagal bendrojo ugdymo programą.

Vaiko pinigai neįgaliam vaikui

43 Eur

 

Išmoka neįgaliam

vaikui mokama vaiko neįgalumo laikotarpiu.

Papildoma išmoka prie vaiko pinigų

43 Eur

Kas mėnesį

Mokama vaikams iš gausių  ar

nepasiturinčių šeimų.

Šeimoms, auginančioms ir (ar) globojančioms

1 ar 2 vaikus, jeigu šeimos pajamos 1 asmeniui per

mėnesį yra mažesnės nei 2 VRP* (258 Eur)

Išmoka privalomosios
pradinės karo
tarnybos kario vaikui

63 Eur

Kas mėnesį

Mokama privalomosios pradinės

karo tarnybos laikotarpiu

Išmoka besimokančio, studijuojančio

asmens vaiko priežiūrai

252 Eur

Kas mėnesį

Mokama nuo vaiko gimimo dienos iki 2 m., jeigu dėl išmokos skyrimo
besikreipiantis vaiko tėvas, įtėvis ar globėjas (rūpintojas) mokosi ar
studijuoja ir neturi teisės į vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai

270 Eur

Vienkartinė

Moteriai, kuri neturi teisės į motinystės

 išmoką iš „Sodros“, kai iki numatytos

 gimdymo datos lieka 70 kalendorinių dienų

Globos (rūpybos) išmoka

vaikui iki 6 m. –
218 Eur/mėn.
vaikui nuo 6 iki 12 m. –
252 Eur/mėn.
vaikui nuo 12 iki 18 m. ir
neįgaliam – 273 Eur/mėn

 

Kas mėnesį

Globos (rūpybos) laikotarpiu mokama vaikui, kuriam globa (rūpyba)
nustatyta šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos
institucijoje.
Pasibaigus vaiko globai (rūpybai), asmeniui iki 24 m. gali būti toliau
mokama globos (rūpybos) išmoka, jeigu jis mokosi ar studijuoja

Globos (rūpybos) išmokos tikslinis

priedas

168 Eur

Kas mėnesį

Globos (rūpybos) laikotarpiu mokama vaiką globojančiai šeimai,
šeimynai, globos centrui.
Pasibaigus globai (rūpybai), jei vaikas liko gyventi pas buvusį globėją
(rūpintoją) ir yra jo išlaikomas, ir dar mokosi mokykloje, buvęs
globėjas turi teisę toliau gauti šią išmoką, bet ne ilgiau, iki buvusiam
globotiniui sukaks 23 metai

Vienkartinė išmoka įsikurti

3150 Eur

Vienkartinė

Skiriama vaikui, kai pasibaigia jo globa dėl

 pilnametystės, emancipacijos, santuokos.

Nemokama grynais pinigais.

Išmoka įvaikinus vaiką

336 Eur

Kas mėnesį

Mokama vienam iš įtėvių 24 mėn., nesvarbu, kokio amžiaus
vaikas įvaikinamas, bet ne ilgiau iki vaikui sukaks 18 metų. Išmoka
nemokama, kai įtėviai gauna vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“
Vaiko laikinosios
priežiūros išmoka

252 Eur

Kas mėnesį

Mokama fiziniam asmeniui vaiko laikinosios priežiūros ar laikino
apgyvendinimo atveju, kai šeimoje vaikui nustatytas apsaugos
poreikis

* valstybės remiamos pajamos (VRP) -129 Eur

* bazinė socialinė išmoka (BSI) - 42 Eur

 

Daugiau informacijos rasite:

Detalesnę informaciją galite gauti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje adresu Taikos g. 2, Neringa, I a. 8 kab., tel. nr. 8 469 52394.