mobile menu toggle Pradžia
lt
en de

Socialinės paramos mokiniams skyrimas

Svarbu: nuo rugsėjo 1 d. visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams mokyklose bus organizuojami nemokami pietūs. Prašymų teikti nereikia.

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:
1. nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
2. parama mokinio reikmenims įsigyti – 2 BSI (84 Eur per kalendorinius metus)

Ši parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose; ikimokyklinio ugdymo mokyklose; pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą. Suteikiama teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.

Teisė į šią paramą nustatoma, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip:
• 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio (193,50 Eur);
• 2 VRP dydžiai (258 Eur), patikrinus gyvenimo sąlygas ir esant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašiusio asmens rekomendacijai skirti paramą šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ar daugiau vaikų, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus;
• 2,5 VRP dydžio (322,50 Eur) įvertinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens buities ir gyvenimo sąlygas, Neringos savivaldybės tarybos sprendimu sudarytos Paramos teikimo išimties tvarka komisijos (toliau – Komisija) siūlymu gali būti skiriamas nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti išimties atvejais: ligos; nelaimingo atsitikimo; netekus maitintojo; kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus); kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų; kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus; kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką.

Jei mokinys yra patyręs socialinę riziką, mokinio reikmenų rinkiniai kiekvienam mokiniui sudaromi pagal jo individualius poreikius, atsižvelgiant į mokinių skaičių šeimoje ir jų jau turimus mokinio reikmenis.

*bazinis socialinės išmokos dydis (BSI)- 42 Eur

* valstybinės remiamos pajamos (VRP)- 129 Eur

Prašymą-paraišką galima pateikti:

  • dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti – nuo kalendorinių metų liepos 1 d. iki spalio 5 d.;
  • dėl nemokamo maitinimo – nuo kalendorinių metų liepos 1 d.;
  • dėl maitinimo mokyklos organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje – nuo kalendorinių metų gegužės 1 d.
  •  

Detalesnę informaciją galite gauti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje adresu Taikos g. 2, Neringa, I a. 8 kab., tel. nr. 8 469 52394.

Daugiau informacijos rasite:

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas

Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Neringos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo, 2019-01-31, T1-11

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-13 d. įsakymas Nr. V31-60 „Dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo Neringos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“