mobile menu toggle Pradžia

Renginių organizavimas

Šis tvarkos aprašas nustato komercinių ir nekomercinių renginių, nereglamentuojamų Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo (koncertų, spektaklių, švenčių, mugių, teatralizuotų renginių, meninių ir reklaminių akcijų, sportinių varžybų ir žaidimų, pramogų ir atrakcionų parkų, filmavimų ir kitų viešų renginių), organizavimo Neringos savivaldybės (toliau – Savivaldybė) viešojo naudojimo teritorijose tvarką: prašymų pateikimą, jų nagrinėjimą, leidimų išdavimą ir organizatorių atsakomybę.

Leidimo išdavimo procesas

Leidimas suteikia teisę organizuoti renginį Neringos savivaldybei priklausančioje viešojo naudojimo teritorijoje.

Veiksmai leidimui gauti
1. Renginio organizatorius pateikia nustatytos formos prašymą Neringos savivaldybės administracijai:
Atsiųsti prašymo leisti organizuoti renginį formą
2. Neringos savivaldybės administracija priima sprendimą dėl leidimo organizuoti renginį. Jame numatomi įpareigojimai organizatoriams.
3. Renginio organizatorius užpildo nustatytos formos derinimo pažymą, kurioje fiksuojami numatytų kompetetingų institucijų derinimai.
4. Neringos savivaldybės administracijos Švietimo skyrius išduodą leidimą, kai pareiškėjas įvykdo jam skirtus įpareigojimus ir patvirtina tai dokumentais.
 
Terminai
Prašymas leisti organizuoti renginį pateikiamas Neringos savivaldybės administracijai ne anksčiau kaip 6 mėnesiai ir ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki renginio. Pateikus prašymą anksčiau arba vėliau termino, leidimas renginiui gali būti neišduotas.
 
Kiti susiję teisės aktai
Prekybos ir paslaugų teikimo Neringos savivaldybės viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Neringos savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 13 d. sprendimu Nr. T1-3.
Triukšmo prevencijos Neringos savivaldybės viešose vietose taisyklės, patvirtintos Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. T1-151.
Neringos savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklės, patvirtintos Neringos savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T1-114.
Neringos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Neringos savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-31.
 
Paveikslai