mobile menu toggle Pradžia

Gyventojų sveikatos priežiūra Neringos savivaldybėje

 

Šeimos gydytojo komandos paslaugos

Viešoji įstaiga Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras
Taikos g. 11, 93121 Neringa
Tel.: (8 469) 52 164, 8 604 10 451,
(8 469) 59 297
El. p. info@neringospspc.lt

www.neringospspc.lt

Tai nespecializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintas normas ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, pacientų namuose ir socialinės globos įstaigose, kompleksas.

Prie įstaigos prisirašiusiems ir draustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims šeimos gydytojo paslaugos yra nemokamos.

Pirminė ambulatorinė odontologinė asmens sveikatos priežiūra

Viešoji įstaiga Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras
Taikos g. 11, 93121 Neringa
Tel.: (8 469) 52 164, 8 604 10 451,
(8 469) 59 297
El. p. info@neringospspc.lt

Gydytoja odontologė Smiltė Ieva Majūtė
Tel. (8 469) 59 198

Neringos gyventojai (išskyrus vaikus (iki 18 metų) ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir gaunantys socialinę paramą asmenys (pateikę Socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą), moka už plombines medžiagas, kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones, atsižvelgiant į šių medžiagų ir priemonių kiekį ir tuo metu galiojančias kainas.

Neprisirašiusiems prie įstaigos ar neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu pacientams odontologinės paslaugos yra mokamos.

Būtinoji (pirmoji ir skubioji) medicinos pagalba

Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Klaipėdos filialas

Tel. 8 686 38 420
El. p. klaipeda@greitojipagalba.lt

Nidos postas Taikos g. 11, Neringa
Juodkrantės postas Vilų g. 26, Neringa

GMP postas teikia pagalbą visą parą. Skubi būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems asmenims be jokių išimčių. Išsikviesti GMP galima skubios pagalbos tarnybų bendruoju numeriu 112.

Palaikomasis gydymas ir slauga

VšĮ Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras
Taikos g. 11, 93121 Neringa
Tel.: (8 469) 52164, 8 604 10 451,
(8 469) 59297
El. p. info@neringospspc.lt

Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius

Skyriaus gydytoja Loreta Laurenčikienė

Socialinis darbuotojas Ovidijus Gakas

Nukreipimą paslaugoms gauti pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus hospitalizavimo kriterijus išduoda šeimos gydytojas arba stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas. Pacientai skyriuje hospitalizuojami planine tvarka, kai nustatoma galutinė diagnozė. Paciento skyriuje buvimo trukmę (ne ilgesnę 120 kalendorinių dienų per metus) lemia objektyvi paciento būklė, ligos eiga ir sunkumas, stacionarių slaugos paslaugų poreikiai.

Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos

Viešoji įstaiga „Klaipėdos psichikos sveikatos centras“
Galinio Pylimo g. 3, 91231 Klaipėda
Tel. (8 464) 10027
El. p. info@kpsc.lt

www.kpsc.lt

Pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos – psichiatrijos, priklausomybės ligų psichiatrijos, vaikų ir paauglių psichiatrijos, medicinos psichologijos, psichikos sveikatos slaugos, socialinės priežiūros paslaugos.

Visuomenės sveikatos priežiūra

Klaipėdos visuomenės sveikatos
biuras
Taikos pr. 76, 93200 Klaipėda
Tel. (8 462) 34796
El. p.
visuomenessveikata@sveikatosbi
uras.lt

www.sveikatosbiuras.lt

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Neringos savivaldybės ugdymo įstaigose
Monika Lavickienė
Tel. 8 640 93 345
El. p. monika@sveikatosbiuras.lt

Visuomenės sveikatos priežiūrą sudaro visuomenės sveikatos ugdymas ir stiprinimas, visuomenės sveikatos sauga, ligų profilaktika ir kontrolė, visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas), visuomenės sveikatos kontrolė.

Specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

 

Su teritorinėmis ligonių kasomis sutartis sudariusios sveikatos priežiūros įstaigos

Įstaigas galite rasti čia >>>

Iš šeimos gydytojo gavę siuntimą, galite kreiptis į gydytoją specialistą. Gydytojo specialisto konsultacija vadinamos paslaugos, apsilankymo metu suteiktos pacientui, turinčiam gydytojo (šeimos ar kito specialisto) siuntimą dėl konkrečios priežasties (ligos ar profilaktinio sveikatos tikrinimo). Šio apsilankymo metu pagal gydytojo specialisto kompetenciją atliekami visi pacientui būtini tiriamieji bei gydomieji veiksmai ir raštu teikiami patarimai siuntusiajam gydytojui.

Už antrinio lygio paslaugas reikės mokėti, jeigu kreipsitės be šeimos gydytojo siuntimo, būsite neapsidraudę Privalomuoju sveikatos draudimu, įstaiga nėra sudariusi sutarties su teritorine ligonių kasa.

Neringos savivaldybėje nėra antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigų.

Valstybinės lėtinių susirgimų ankstyvosios diagnostikos ir prevencijos programos

VšĮ „Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras“
Taikos g. 11, 93121 Neringa
Tel.: (8 469) 52164, 8 604 10 451,
(8 469) 59297
El. p. info@neringospspc.lt

www.neringospspc.lt

 

Lietuvoje vykdomos penkios ligų prevencijos programos, kurių išlaidas ligonių kasos kompensuoja iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo – gimdos kaklelio vėžio prevencinė programa, krūties vėžio prevencinė programa, prostatos (priešinės liaukos) vėžio prevencinė programa, storosios žarnos vėžio prevencinė programa, širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa.

Norint pasitikrinti pagal prevencines programas, pirmiausia reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris įvertins sveikatos būklę ir, jei reikia, skirs tyrimus bei nukreips pas gydytoją specialistą. Privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys prevencinėse programose gali dalyvauti nemokamai, jeigu kreipiamasi į sutartį su teritorine ligonių kasa sudariusią gydymo įstaiga. Tuomet nei už tyrimus, nei už gydytojo darbą ar sunaudotas medžiagas mokėti nereikia.