mobile menu toggle Pradžia

Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

Neringos savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-63 patvirtinta 2023 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa ir jos sąmata. 2023 m. finansuojamos keturios priemonės, kurios skirtos fizinio aktyvumo skatinimui ir psichikos sveikatos stiprinimui.


Neringos savivaldybės 2023 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo ir sveikatinimo veiklos prioritetai:

  1. Fizinio aktyvumo skatinimas.
  2. Sveikatai palankios mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija.
  3. Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija.
  4. Lėtinių neinfekcinių ir onkologinių ligų (širdies ir kraujagyslių sistemos, virškinimo sistemos ligų, II tipo cukrinio diabeto, piktybinių navikų ir kt.) prevencija.
  5. Užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė (mokslu pagrįstos informacijos apie imunizacijos naudą ir galimas rizikas teikimas, apsauginių veiksnių skatinimas, lytiškai plintančių infekcijų profilaktika ir pan.).
  6. Psichikos sveikatos stiprinimas (psichikos sveikatos raštingumo didinimas, asmenų ir grupių psichikos sveikatos stiprinimas, smurto ir savižudybių prevencija, pagalba elgesio, raidos ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams, pagalba šeimoms susilaukusioms naujagimio ir kt.).
  7. Traumų ir išorinių mirties priežasčių prevencija (nelaimingų atsitikimų, traumatizmo prevencija, pirmosios pagalbos mokymai ir kt.).
  8. Aplinkos sveikata (triukšmo prevencija, geriamojo vandens, maudyklų vandens stebėsena, aplinkos užterštumo nuotekomis mažinimas ir kt.).
  9. Burnos higiena ir sveikata.
  10. Vaikų ir jaunimo lytinis švietimas (higienos skatinimas, smurto, lytiškai plintančių infekcijų prevencija ir pan.).
  Teisės aktai Dokumentų formos
Paraiškų teikimas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių sudarymo, įgyvendinimo, lėšų skyrimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas

 

 


Paraiškos forma
Tvarkos aprašas  
Vertinimo komisija
   
Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą
Sutartis
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių sudarymo, įgyvendinimo, lėšų skyrimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas  VSRSP sutarties projektas
Sąmata
Forma B-1 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206
VSRSP sąmata
Ataskaitos formos
Forma F2
Forma patvirtinta LR finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-464
VSRSP ataskaitos forma F2
Veiklos ataskaita Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių sudarymo, įgyvendinimo, lėšų skyrimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas

VSRSP veiklos ataskaitos forma