mobile menu toggle Pradžia

Detalieji planai

2023 m.
 
Pilnos apimties dokumentas yra TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-23-22-93
 

Teritorijos, Juodkrantės gyv., apimančios p.n „Undinė“, miesto viešąjį tualetą, Juodkrantės kultūros centrą bei teritoriją besiribojančią su Liudviko Rėzos g.  vakarine dalimi, detaliojo plano korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui L. Rėzos g. 52, Neringa
korektūros patvirtinimas
Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžiniai
Sprendinių įgyvendinimo sutartis
Pilnos apimties dokumentas yra TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-23-22-294

 
2022 m.
Pilnos apimties dokumentas yra TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-23-21-353
 
2021 m.
Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrojo plano dalies, Nidos urbanistinės struktūros ir reglamentų dalies, reglamentinėje zonoje Nr. 12, koregavimas
Pilnos apimties dokumentas yra TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-RJ-23-19-688
 
2020 m.
 
Žemės sklypo, Kalno g. 36, Neringa, detaliojo plano keitimas
 
Teritorijos Nidos pietinėje dalyje prie Taikos gatvės, Neringa, automobilių stovėjimo aikštelės detalusis planas
 
Žemės sklypų Naglių g. 27, 29, 31, Neringa, detaliojo plano koregavimas techninio projekto rengimo metu
 
2019 m.
 
Žemės sklypo Žaliasis kelias 6, Neringa (buvęs adresas Miško g. 17, Neringa), detaliojo plano sprendinių koregavimas techninio projekto rengimo metu
 
 
Teritorijos L.Rėzos g. 8 - 12, Neringoje detaliojo plano koregavimas, žemės sklype L.Rėzos g. 8, Neringa
Pilnos apimties dokumentas yra TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-23-18-386
 
 
Žemės sklypo Preilos g. 3, Neringa, detaliojo plano koregavimas ištaisant detaliojo plano spragą
 
 
Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrojo plano dalies, Nidos urbanistinės struktūros ir reglamentų, 28 reglamentinės zonos korektūra
Pilnos apimties dokumentas yra TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-RJ-23-18-159Šiaurinės Purvynės gatvės teritorijos, Nidos gyvenvietėje, Neringoje detalusis planas
Pilnos apimties dokumentas yraTPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-23-17-32
 
 
2018 m.
 
Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrojo plano dalies, Nidos urbanistinės struktūros ir reglamentų, 28 reglamentinės zonos korektūra
 
 
2017 m.
 
Teritorijos Preilos g. 25, 27, 29, 31 ir 33, Neringoje detalusis planas
Sprendimas (441.6 kb)
 
Sklypo Juodkrantės gyvenvietėje, L.Rėzos g. 48A detaliojo plano nustatytų teritorijos naudojimo reglamentų koregavimas
 
Žemės sklypo Žaliasis kelias 8, Neringa, detaliojo plano užstatymo zonos tikslinimas
 
Teritorijos Preilos g. 69-75, Preilos gyv., Neringa, detaliojo plano, sklypų Nr. 6 ir 7 dalyje, koregavimas
 
 
2016 m.
 
Teritorijos tarp Kalno ir Miško gatvių, Juodkrantės gyv., Neringoje detalusis planas
Sklypo Nr. 5 sprendinių koregavimas techninio projekto rengimo metu 2020-03-17 įsakymas Nr. V13-114
 
Neringos savivaldybės tarybos 1998 m. rugpjūčio 12 d. sprendimu Nr. 82 patvirtinto individualių garažų Nidoje, Purvynės g. Nr. 39, detaliojo plano sprendinių žemės sklypui Purvynės g. 87, Neringa, kad.Nr. 2301/0001:508 koregavimas
 
Neringos savivaldybės tarybos 1998 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 64 patvirtinto teritorijos Neringos mieste Pamario g. Nr. 19 ir G.D. Kuverto g. 5 ūkinio statinio detaliojo plano sprendinių žemės sklypui Pamario g. 17, Neringa, kad.Nr. 2301/0001:726 keitimas
 
 
2015 m.
 
Didžiosios Preilos įlankos ir planuojamo žvejų ir mažųjų laivų uosto teritorijos Preilos gyv., Neringoje detalusis planas
Detaliojo plano korektūra techninio projekto rengimo metu (2017 m.)
 
Žemės sklypų, Skruzdynės g. 2, Neringa ir Skruzdynės g. 2A, Neringa perdalijimo, nerengiant žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto, plano patvirtinimo
 
 
Neringos savivaldybės teritorijos darnaus judumo specialusis planas
 
Teritorijos Nidos gyv., Skruzdynės gatvėje tarp pastatų 6 - 22, Neringoje detaliojo plano dalies, sprendinių žemės sklypui Skruzdynės g. 8, Neringa, koregavimas
 
Teritorijos prie Pervalkos g. Nr. 23, 25, 27 pastatų Neringoje detaliojo plano sprendinių koregavimas
 
 Žemės sklypo, Pamario g. 55, Neringa, formavimo ir pertvarkymo projektas
 
 Žemės sklypo, Pervalkos g. 46, Neringa, formavimo ir pertvarkymo projektas
 
Žemės sklypo, G. D. Kuverto g. 16, Neringa, formavimo ir pertvarkymo projektas 
 
Žemės sklypo, Neringoje, Pamario g. 43, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui 
 
Žemės sklypo, Neringoje, L. Rėzos g. 56, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui 
 
Žemės sklypo Pervalkos g. 15, Neringa, detalusis planas
 
Žemės sklypo, Naglių g. 18B, Neringa, formavimo ir pertvarkymo projektas 
 
Nidos pietinio pamario ruožo teritorijos prie Neringos sporto mokyklos detalusis planas
 
Žemės sklypo Pervalkos g. 1, Neringa, detaliojo plano, patvirtinto Neringos savivaldybės tarybos 2002 m. vasario 8 d. sprendimu  Nr. 02, korektūra, Žemės sklype Pervalkos g. 1, Neringoje (kad.Nr. 2301/0003:2) 
 
 
2014 m.
 
Juodkrantės uosto detalusis planas
 
Juokrantės kapinių detalusis planas
 
Žemės sklypo, Ievos Kalno g. 10A, Neringa, detalusis planas
 
Nidos centrinės dalies detaliojo plano koncepcija
 
Kuršių buities muziejaus po atviru dangumi, Pervalkos gyvenvietėje, Pervalkos g. 33A, Neringa, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas
Įsakymas dėl projekto patvirtinimo
 
Žemės sklypo, Neringoje, L. Rėzos g. 24, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
 
Žemės sklypo, Neringoje, Žaliasis kelias 3T, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
 
 
2013 m.
 
Žemės sklypo, Neringoje, Nidos-Smiltynės pl. 10, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
 
Žemės sklypo G.D. Kuverto g. 13, Neringa, detalusis planas
 
Žemės sklypo Neringoje, Preilos g. 6, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
 
Teritorijos tarp Ievos Kalno ir L.Rėzos gatvių, Juodkrantės gyv., Neringos m., detalusis planas
 
Žemės sklypo Ievos Kalno g. 8A, Neringa, detalusis planas
  
Žemės sklypo Preilos g. 85, Preilos gyv., Neringa, detalusis planas
 
Žemės sklypų Preilos g. Nr. 41, 45, 47, 51, Preilos gyv.,  Neringa, detalusis planas
 
Žemės sklypo Neringoje, Taikos g. 58, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
 
Neringos savivaldybės šilumos ūkio infrastruktūros specialusis planas
 
Juodkrantės pajūrio rekreacinės zonos detalusis planas
 
Pervalkos pajūrio rekreacinės zonos detalusis planas
 
Preilos pajūrio rekreacinės zonos detalusis planas
 
Nidos pajūrio rekreacinės zonos detalusis planas
Detaliojo plano korektūra techninio projekto rengimo metu
 
Žemės sklypo, Neringoje, Kalno g. 8, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
 
Žemės sklypo, Neringoje, Nidos-Smiltynės pl. 37, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
 
Žemės sklypo, Neringoje, Taikos g. 4B, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
 
 
2012 m.
 
Žemės sklypo, Neringoje, Pamario gatvės skvere (teritorija pamaryje, senųjų kapinių papėdėje), planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
 
Žemės sklypo, Neringoje, Juodkrantės krantinės parke, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
 
Žemės sklypo, esančio tarp Naglių ir Pamario gatvių sandūros bei sklypo Naglių g. 31, Neringa, planas, prilyginamas detaliojo teritoijų planavimo dokumentui
 
Žemės sklypo, Neringoje, Pamario gatvėje prie fontano su skulptūra "Svajoklė", planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
 
Žemės sklypo Neringoje, Kopų g. 23, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
 
Žemės sklypo Neringoje, Kopų g. 21, planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
 
Žemės sklypo Neringoje, Kopų g. 19, planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
 
Žemės sklypo Neringoje, Bardų skvero, planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
 
Žemės sklypo, G. D. Kuverto g. 14, Neringa, planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
 
Žemės sklypo, Purvynės g. 69, Neringa, planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
 
Žemės sklypo, Pervalkos g. 44, Neringa, planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
 
 
2011 m.
 
Žemės sklypo Pervalkos g. 9, Neringa, detalusis planas
 
Teritorijos Preilos g. 67, 67A, 67B, Neringoje detalusis planas
 
Žemės sklypo, G.D. Kuverto g. 17, Neringoje, planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
 
Žemės sklypo, Preilos g. 1, Neringoje, detalusis planas
 
Neringos savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas
 
Žemės sklypų Nr. 77 ir 78, esančių Purvynės g. 87, Neringa, detalusis planas
 
 
2010 m.
 
Teritorijos prie Purvynės gatvės, Nidos gyv., Neringa detalusis planas
 
Pervalkos gatvės, Neringoje, detalusis planas
 
Žemės sklypo, esančio Pamario g. 7, Nidos gyv., Neringa (sklypo. kad. Nr. 2301/0001:724) detalusis planas
 
 
2009 m.
 
Nidos tarptautinio keleivinio uosto adresu Naglių g. 14, Nidos gyv., Neringa detalusis planas
 
 
2008 m.
 
Žemės sklypo Kalno g. 36 (kad. Nr. 2301/0004:16), Juodkrantės gyv., Neringa
 
Žemės sklypo adresu Ievos Kalno g. 6, Juodkrantės gyv., Neringa
 
 
2007 m
 
Teritorijos Preilos g. 2, Preilos gyv., Neringa detalusis planas
 
Žemės sklypo Taikos g. 26A detalusis planas
 
Žemės sklypo Pervalkos g. 35, Neringa detalusis planas