mobile menu toggle Pradžia

Gręžiniai

Požeminių vandens gręžinių Įteisinimo proceso aprašymą savivaldybėms rasite čia.

Ką daryti, jei noriu įteisinti gręžinį?

Paraiškos formą dėl gręžinio įteisinimo rasite Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos aprašo priede.

Paraiškos formą dėl projektuojamo gręžinio Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo priede.

Ką daryti, jei noriu įrašyti savo duomenis Žemės gelmių registre? 

Ką daryti, jei noriu likviduoti gręžinį?

Kaip įteisinti gręžinį, kai nereikia leidimo naudoti požeminio vandens išteklių, informaciją rasite čia.

Kadangi 2023-01-23 d. įsigaliojo Aplinkos ministro įsakymų pakeitimai numatantys supaprastintą gręžinio įteisinimo tvarką. Pakeitimai numato, kad tais atvejais, kai asmeniui nereikalingas leidimas naudoti požeminio vandens išteklius (žr. Žemės gelmių įstatymo 16 str. 2 d.: naudojant požeminį vandenį namų ūkio reikmėms išgaunant iki 10 kub.m per parą; arba naudojantis išimti taikome žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims) jis pats galės pateikti informaciją apie įteisinamą gręžinį Lietuvos geologijos tarnybai (LGT) papildomai nesikreipdamas į ūkio subjektą.

Viešojo geriamojo vandens tiekėjo naudojamo gręžinio savininko duomenų žemės gelmių registre įrašymas bešeimininkio gręžinio atveju 

 

Daugiau apie pakeitimus:

AM - https://am.lrv.lt/lt/naujienos/supaprastinta-greziniu-iteisinimo-tvarka-kvieciame-aktyviau-naudotis-suteikta-galimybe 

LGT - https://www.lgt.lt/index.php/naujienos/897-supaprastintas-neiteisintu-individualiu-greziniu-registravimas

Aplinkos ministerija, atsižvelgdama į atnaujintą tvarką, atnaujino infografikus/vizualus patalpintus AM tinklapyje:

 https://am.lrv.lt/lt/greziniu-iteisinimas

Lietuvos geologijos tarnyba (LGT) : https://www.lgt.lt/index.php

LGT parengė video, kaip asmeniui pateikti informaciją naudojantis LGT IS:

https://www.lgt.lt/images/Greziniu_iteisinimas/greziniai_v6.mp4