mobile menu toggle Pradžia

Teritorijų planavimo viešumas

 
 
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ KVARTALO TARP PAMARIO IR G. D. KUVERTO GATVIŲ, NIDOS GYVENVIETĖJE DETALIOJO PLANO KOREKTŪRĄ, SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE - ŽEMĖS SKLYPUI KUVERTO G. 1C, NERINGA

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ TERITORIJOS TARP KALNO IR MIŠKO GATVIŲ JUODKRANTĖS GYV., NERINGA SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE - ŽEMĖS SKLYPO NR.1, ADRESU VILŲ G. (BUV. KALNO G.) 12B, NERINGA, DETALIOJO PLANO KOREKTŪRĄ

INFORMACIJA APIE VIEŠĄ VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMĄ SU KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO PIETINĖS DALIES PLĖTROS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

Informacija apie parengtą Teritorijos tarp Pamario ir G. D. Kuverto gatvių, Nidos gyvenvietėje detaliojo plano korektūrą, suplanuotos teritorijos dalyje - žemės sklypui Pamario g. 29 (kad. Nr. 2301/0001:69), Neringa

Informacija apie pradedamą rengti Teritorijos tarp Kalno ir Miško gatvių, Juodkrantės gyv., Neringa, detaliojo plano korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Nr. 2, adresu Vilų g. 12, Neringa.

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDINIŲ PAKEITIMUS IR PAPILDYMUS NERINGOS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS IR JOS DALIŲ BENDROJO PLANO KOREGAVIMĄ, NUSTATANT PRIORITETINĖS SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS TERITORIJAS, VIEŠINIMO IR DERINIMO METU

Informacija apie parengtą Neringos savivaldybės teritorijoje esančių valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) bei LR susisiekimo ministerijos parengtą įsakymo projektą dėl plano patvirtinimo.

Informacija apie pradedamą rengti Teritorijos tarp Pamario ir G. D. Kuverto gatvių, Nidos gyvenvietėje detaliojo plano korektūra, suplanuotos teritorijos dalyje - žemės sklypui Pamario g. 29 (kad. Nr. 2301/0001:69), Neringa.

Informacinis pranešimas apie pradedamą rengti Kvartalo tarp Pamario ir G. D. Kuverto gatvių, Nidos gyv., Neringos m., detaliojo plano, patvirtinto Neringos miesto savivaldybės tarybos 1999 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. 154 „Dėl Kvartalo tarp Pamario ir G. D. Kuverto gatvių Nidoje, detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui G. D. Kuverto g. 1C, Neringa

Informacinis pranešimas apie parengtą Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrojo plano koregavimą, nustatant prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas 2023-06-05

Informacija apie žemės sklypo Preilos g. 9, Neringoje, detaliojo plano korektūros sprendinius, pataisytus pagal teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas

Informacija apie parengtą Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl Teritorijos tarp Kalno ir Miško gatvių, Juodkrantės gyvenvietėje, Neringoje, detaliojo plano korektūrai rengti tikslų nustatymo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“

Informacija apie elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos VšĮ "Plačiajuostis internetas" tinklo planą Neringos savivaldybėje

Papildomas informacinis pranešimas dėl parengto Nidos vandenvietės žemės sklypo adresu Purvynės g.26, Neringa detaliojo plano korektūros sprendinių

Informacija apie žemės sklypo Taikos g. Nr.5 Nidos gyvenvietėje, Neringa, detaliojo plano koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Papildomas informacinis pranešimas dėl parengto Nidos vandenvietės žemės sklypo adresu Purvynės g.26, Neringa detaliojo plano korektūros sprendinių

Informacija apie pradedamą rengti detaliojo plano, „Dėl kvartalo tarp Pamario ir G. D. Kuverto gatvių Nidoje detaliojo plano patvirtinimo“, korektūrą – žemės sklypui G. D. Kuverto g. 1C, Neringa.

Informacija apie rengiamą Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrojo plano koregavimą, nustatant prioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas.

Informacija apie parengtą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės dalie Plėtros poveikio aplinkai vertinimo programą

Informacija apie pakartotiną parengtų Neringos savivaldybės teritorijos ir jos daliųbendrojo plano dalies koregavimo sprendinių viešinimą. Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrojo plano, 2. Gyvenviečių teritorijų vystymas, Juodkrantės urbanistinės struktūros ir reglamentų dalies, reglamentinės zonos - 19. Rekreacinė teritorija prie Miško gatvės

Informacija apie parengtą Nidos vandenvietės žemės sklypo, adresu Purvynės g. 26, Neringa, detaliojo plano korektūrą ir viešą svarstymą su visuomene

Informacija apie pradedamą rengti, teritorijos tarp Kalno ir Miško gatvių, Juodkrantės gyv., Neringa detaliojo plano žemės sklypo Nr.1, adresu Kalno g. 12B, Neringa, detaliojo plano korektūrą

Informacija apie parengtus detaliojo plano keitimo sprendinius suplanuotos teritorijos dalyje žemės sklypui L. Rėzos g. 52A, Neringa ir viešą svarstymą su visuomene

 
 
 
 
 
 
 
Informacija apie parengtą Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių, bendrojo plano dalies koregavimą ir sprendinių viešinimą. Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrojo plano, 2. Gyvenviečių teritorijų vystymas, Juodkrantės urbanistinės struktūros ir reglamentų dalies, reglamentinės zonos - 19. Rekreacinė teritorija prie Miško gatvės. 

Informacija apie pradedamą rengti Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrojo plano dalies korektūrą

Informacija apie parengtą kvartalo tarp Pamario ir Kuverto gatvių Nidoje detaliojo plano, koregavimą žemės sklypui Pamario g. 8, Neringa (kad. Nr. 2301/0001:240) supaprastinta tvarka

Informacija apie parengtą Preilos įlankos ir planuojamos žvejų ir mažųjų laivų uosto teritorijos Preilos gyv., Neringoje detaliojo plano korektūrą žemės sklypui Nr. 3 (Preilos g. 107, Neringa)

Informacija apie parengtą Žemės sklypo Preilos g. 9, Neringoje detaliojo plano korektūrą