mobile menu toggle Pradžia
lt
en de

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija  (14, 117 str.) Valstybinės kalbos įstatymas
Vietos savivaldos įstatymas (7 str. 13 p.) Terminų banko įstatymas
Viešojo administravimo įstatymas (32 str.) Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai
Administracinių nusižengimų kodeksas (497–502 str., 568 str., 575 str., 577 str. 2 d. 7 p., 579 str. 1 d. 7 p., 583 str. 1 p.)

Visuomenės informavimo įstatymas (34 str.)

Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai patarimai (2022 m.)

 

JURIDINIŲ ASMENŲ, PREKIŲ, PASLAUGŲ PAVADINIMŲ SUDARYMĄ IR VARTOJIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Civilinis kodeksas (II kn. „Asmenys“ II d. „Juridiniai asmenys“ IV sk. „Bendrosios nuostatos“ 2.39–2.44 str.) Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklės
Reklamos įstatymas (2 str. 7 d., 4 str. 2 d.) Išorinės reklamos įrengimo tipinės taisyklės
Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (5 str. 1 ir 2 p.) Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės (16–18, 26 p.)
Juridinių asmenų registro nuostatai Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007-04-05 nutarimas Nr. N-1 (110) „Dėl simbolinių pavadinimų linksniavimo“

 

KITI VIEŠĄJĄ IR ADMINISTRACINĘ KALBĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Antspaudų apyvartos įstatymas (3 str. 7 d.) Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijos
Viešųjų pirkimų įstatymas (24 str. 10 p.) Dokumentų rengimo taisyklės (4, 13, 57 p.)

 

KITI DOKUMENTAI

Neringos savivaldybės valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės vykdymo tvarkos aprašas  Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimo 2020 m. II pusmečio darbo planas
Valstybinės kalbos inspekcijos parengta metodinė medžiaga „Viešieji užrašai“ Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimo 2021 m. darbo planas
  Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimo 2022 m. darbo planas