mobile menu toggle Pradžia

Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas

PARAMA VERSLUI

Norėdami pradėti naują ar plėsti jau turimą verslą  galite pasinaudoti įvairiomis subsidijomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Verslo angelų parama ar kitomis programomis.

 INVEGA - valstybės įsteigta finansų įstaiga, kurios pagrindiniai veiklos tikslai:

  • teikti finansines paslaugas,
  • įgyvendinti ir administruoti finansines bei kitokio pobūdžio verslo finansavimo priemones.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. spalio 17 d. INVEGAI suteikė nacionalinės plėtros įstaigos statusą, o nuo 2018 m. gruodžio 3 d. Lietuvos banko priežiūros tarnybos sprendimu INVEGA yra įtraukta į Nacionalinės plėtros įstaigų sąrašą.

Rizikos kapitalo priemonės

„Ko-investicinis fondas“ kartu su privačiais investuotojais investuoja į nepaskirsčiusias pelno labai mažas ir mažas įmones, veikiančias ne ilgiau kaip 5 metus po jų registracijos. Investicijos atliekamos tik į potencialiai gyvybingus projektus, galinčius sukurti numatytą investicijų grąžą ir užtikrinančius lengvai prognozuojamą pasitraukimą iš investicijų. Dalis fondų lėšų bus investuota sumanios specializacijos kryptyse. Privatūs investuotojai, kuriais galės būti rizikos kapitalo fondai arba ne mažiau kaip trijų verslo angelų komandos, bus investicijų iniciatoriai, galintys nuolat teikti pasiūlymus fondo valdytojui dėl investavimo į perspektyvias įmones.  Priemonės įgyvendinimui planuojam skirti iki 11,6 milijonų eurų Europos Sąjungos fondų ir iki 11 milijonų eurų nacionalinių lėšų. Taip  pat įgyvendinant šią priemonę planuojama pritraukti iki 14,4 milijono eurų privačių investicijų.

Daugiau informacijos: http://www.koinvest.lt

„Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas I“ skirtas skatinti mokslo ir studijų institucijose generuojamų idėjų perdavimą verslui (komercializavimą) bei užtikrinti lengvesnį kapitalo pasiekiamumą labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kuriančioms produktus aukštųjų technologijų sektoriuose. Priemonės įgyvendinimo metu labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms bus pasiūlyta ekspertų pagalba identifikuojant komercinį potencialą turinčias inovatyvias technologijų idėjas, finansavimas ir palaikymas jas įgyvendinant.  Priemonės įgyvendinimui planuojam skirti iki 14,8 milijonų eurų nacionalinių lėšų. Taip  pat įgyvendinant šią priemonę planuojama pritraukti Įgyvendinant šią priemonę planuojama pritraukti iki 15 milijono eurų privačių investicijų. Šiuo metu atrinktas fondo valdytojas „Robos Capital“ pradėjo privačių lėšų pritraukimo į fondą procesą, kurį tikimasi baigti iki 2017 m. rugsėjo mėnesio.

Daugiau informacijos:  http://invega.lt/lt/rizikos-kapitalo-investicijos

Baltijos inovacijų fondas (BIF) – tai investicinis fondų fondas, skirtas paskatinti trijų Baltijos valstybių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) rizikos kapitalo  rinkų vystymąsi. Fondo investicijos orientuotos į Baltijos regione veikiančias didelį augimo potencialą turinčias įmones. Šiuo metu per BIF yra atrinkti šie fondų valdytojai: BaltCap Private Equity Fund II – fondo dydis kartu su pritrauktomis privačiomis lėšomis siekia 81,5 mln. EUR; BPM Mezzanine Fund – fondo dydis kartu su pritrauktomis privačiomis lėšomis siekia 70 mln. EUR; Livonia Partners Fund – fondo dydis kartu su pritrauktomis privačiomis lėšomis siekia 72,7 mln. EUR; Karma Ventures Fund – fondo dydis kartu su pritrauktomis privačiomis lėšomis siekia 43 mln. EUR; BaltCap Growth Fund – tikėtinas fondo dydis – 40,8 mln. eurų (privačių lėšų pritraukimo procesas yra tęsiamas).

Daugiau informacijos: http://www.eif.org/what_we_do/resources/BIF/index.htm

 Dalinis palūkanų kompensavimas

Tai priemonė, pagal kurią yra dalinai kompensuojamos garantuotų ir negarantuotų  paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) sandorių palūkanos kompensavimas toms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ), kurios yra gavusios paskolas arba pasirašiusios finansinės nuomos (lizingo) sutartis. Priklausomai nuo finansavimo sandorio tipo, MVĮ kompensuojama nuo 50 iki 95 proc. per 36 mėn. laikotarpį finansų įstaigoms sumokėtų palūkanų, pramonėms įmonėms kompensuojama iki 100 proc. palūkanų, sumokėtų per 60 mėn. laikotarpį.

Daugiau informacijos:  http://invega.lt/lt/palukanu-kompensavimas 

LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas

Nacionalinė parama    

ES struktūrinė parama              

Neringos savivaldybės tarybos sprendimas