NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93121, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

 
 
Pradžia
Neformalusis vaikų švietimas

Kviečiame teikti neformaliojo vaikų švietimo programas Neringos savivaldybėje 2017  m.

Kviečiame iki 2017 m. rugsėjo 15 d. teikti  neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas Neringos savivaldybėje. Programų vykdymo periodas – 2017 m. rugsėjo–gruodžio mėn.

REKOMENDUOJAME NVŠ TEIKĖJAMS, PLANUOJANTIEMS VYKDYTI NVŠ PROGRAMAS, PRADĖTI PASIRENGIMO DARBUS:

1 žingsnis. Užregistruoti NVŠ teikėją Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) (registruojasi tik nauji NVŠ teikėjai).

• Visi teikėjai (laisvieji mokytojai ar juridiniai asmenys) turi būti registruoti  ŠMIR-e www.smir.smm.lt (https://www.smir.smm.lt/aikos2-smir/index.xhtml)   elektronine forma.

2 žingsnis. Užregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR) teikiamą(as) NVŠ programą(as) www.ktprr.smm.lt (https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/) elektronine forma.

• Registruojant programą reikia užpildyti:

1) NVŠ teikėjo prašymą tapti KTPRR vartotoju (anketa).

2) pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį.

• Šiuos užpildytus, pasirašytus skenuotus dokumentus siųsti el. paštu mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt (tel. (8 5) 235 6145), originalus siųsti Švietimo informacinių technologijų centrui (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius).

Teikėjas el. paštu gaus KTPRR prisijungimo kodus, su kuriais galės prisijungti KTPRR. Jame (www.ktprr.smm.lt) reikia užpildyti NVŠ programos „kortelę“ ir pateikti įregistravimui. Tik atsiradus žymai programa „įregistruota“, atsiranda programos kodas, kurį reikia įrašyti į programos paraišką  (1 priede).  Jeigu Jus informavo, kad yra klaidų, tuomet jas reikia ištaisyti ir vėl pateikti įregistravimui. Po to KTPRR jau galima „teikti programą akreditavimui“.

- Teikėjai, jau turintys užregistravę programas KTPRR, šias programas gali tik pakoreguoti (pavyzdžiui, vaikų skaičių, programos trukmę, turinį, kontaktinius duomenis ir pan.) ir vėl pateikti programą įregistravimui. 1 priedą būtina taisyti ir jį teikti akreditavimui.

3 žingsnis. Iki 2017 m. rugsėjo 15 d.  Neringos savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui (el. paštu asta.baskeviciene@neringa.lt) pateikti užpildyto NVŠ programos 1 priedo skenuotą variantą, atnešti ar siųsti paštu Neringos savivaldybės administracijai Švietimo ir sporto skyriui,  Taikos g. 2, LT Neringa. NVŠ teikėjas turi pateikti NVŠ programų paraiškas, skirtas tik Neringos savivaldybei.

Savivaldybės NVŠ programų vertinimo komisijos sprendimas dėl NVŠ teikėjo atitikties ir pateiktos NVŠ programos akreditacijos bus pateiktas teikėjams el. paštu iki 2017 m. rugsėjo 29 d.

Jei programos atitiktis savivaldybėje patvirtinta, NVŠ teikėjas pereina prie 4 žingsnio.

4 žingsnis. Viešinti NVŠ programą ir sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis su mokiniais arba jų tėvais (kurių vaikai iki 14 metų).


KVIEČIAME REGISTRUOTIS Į NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS

Nuo 2017 m. kovo 1 d. pagal Neringos savivaldybės tarybos  2015-08-27  sprendimu Nr.T1-156 (kartu su 2016 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. T1-76 ir 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T1-28) patvirtintą Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą ,Neringos savivaldybės mokiniai turi galimybę rinktis papildomas neformaliojo švietimo programas, kurios skirtos mokinių užimtumui bei įvairiems gebėjimams plėtoti.

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V13-109 „Dėl leidimo vykdyti Neringos savivaldybėje neformaliojo vaikų švietimo programas, finansuojamas neformaliojo vaikų švietimo lėšomis“ patvirtintos neformaliojo vaikų švietimo programos, iš dalies finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis.

Kviečiame vaikus (tėvus, globėjus, rūpintojus) registruotis į neformaliojo vaikų švietimo programas, kurias vaikai galės pradėti  lankyti nuo kovo 1 d.

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ, KURIOS ATITINKA NUSTATYTUS REIKALAVIMUS IR BUS FINANSUOJAMOS  NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠOMIS, SĄRAŠAS

  1.  „Neringos savivaldybės mokinių sportinis ugdymas per karate kyokushin“ (TEIKĖJAS – Sporto klubas „Klaipėdos asas“, tel. pasiteiravimui: 8682 52288, 864616908);

  2. „LŠS Neringos jaunųjų šaulių ugdymo pakopinė programa“  (TEIKĖJAS – Lietuvos šaulių sąjunga, tel. pasiteiravimui:   8 37 226584);

  3. „Aerobikos (grupinių užsiėmimų) treniruotės“  (TEIKĖJAS – Neringos sporto mokykla, tel. pasiteiravimui 8 654 36961);

  4. „Sportiniai žaidimai“, (TEIKĖJAS – Neringos sporto mokykla, tel. pasiteiravimui  8 645 10586).

Atkreipiame dėmesį, kad vaikai gali lankyti tik vieną iš pateiktų programų, todėl prieš registruodamiesi į programas (sudarydami mokymosi sutartis su programų teikėjais) atsakingai įvertinkite vaikų polinkius ir norimas ugdyti kompetencijas.

 

Kviečiame teikti neformaliojo vaikų švietimo programas Neringos savivaldybėje 2017  m.

Kviečiame iki 2017 m. vasario 15 d. teikti  neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas Neringos savivaldybėje. Programų vykdymo periodas – 2017 m. kovo–birželio ir rugsėjo–gruodžio mėn.

REKOMENDUOJAME NVŠ TEIKĖJAMS, PLANUOJANTIEMS VYKDYTI NVŠ PROGRAMAS, PRADĖTI PASIRENGIMO DARBUS:

1 žingsnis. Užregistruoti NVŠ teikėją Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) (registruojasi tik nauji NVŠ teikėjai).

• Visi teikėjai (laisvieji mokytojai ar juridiniai asmenys) turi būti registruoti  ŠMIR-e www.smir.smm.lt (https://www.smir.smm.lt/aikos2-smir/index.xhtml)   elektronine forma.

2 žingsnis. Užregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR) teikiamą(as) NVŠ programą(as) www.ktprr.smm.lt (https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/) elektronine forma.

• Registruojant programą reikia užpildyti:

1) NVŠ teikėjo prašymą tapti KTPRR vartotoju (anketa).

2) pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį.

• Šiuos užpildytus, pasirašytus skenuotus dokumentus siųsti el. paštu mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt (tel. (8 5) 235 6145), originalus siųsti Švietimo informacinių technologijų centrui (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius).

Teikėjas el. paštu gaus KTPRR prisijungimo kodus, su kuriais galės prisijungti KTPRR. Jame (www.ktprr.smm.lt) reikia užpildyti NVŠ programos „kortelę“ ir pateikti įregistravimui. Tik atsiradus žymai programa „įregistruota“, atsiranda programos kodas, kurį reikia įrašyti į programos paraišką  (1 priede).  Jeigu Jus informavo, kad yra klaidų, tuomet jas reikia ištaisyti ir vėl pateikti įregistravimui. Po to KTPRR jau galima „teikti programą akreditavimui“.

- Teikėjai, jau turintys užregistravę programas KTPRR, šias programas gali tik pakoreguoti (pavyzdžiui, vaikų skaičių, programos trukmę, turinį, kontaktinius duomenis ir pan.) ir vėl pateikti programą įregistravimui. 1 priedą būtina taisyti ir jį teikti akreditavimui.

3 žingsnis. Iki 2017 m. vasario 15 d.  Neringos savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui (el. paštu asta.baskeviciene@neringa.lt) pateikti užpildyto NVŠ programos 1 priedo skenuotą variantą, atnešti ar siųsti paštu Neringos savivaldybės administracijai Švietimo ir sporto skyriui,  Taikos g. 2, LT Neringa. NVŠ teikėjas turi pateikti NVŠ programų paraiškas, skirtas tik Neringos savivaldybei.

Savivaldybės NVŠ programų vertinimo komisijos sprendimas dėl NVŠ teikėjo atitikties ir pateiktos NVŠ programos akreditacijos bus pateiktas teikėjams el. paštu iki 2017 m. vasario 24 d.

Jei programos atitiktis savivaldybėje patvirtinta, NVŠ teikėjas pereina prie 4 žingsnio.

4 žingsnis. Viešinti NVŠ programą ir sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis su mokiniais arba jų tėvais (kurių vaikai iki 14 metų).


Apie projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

Nuo 2015 m. spalio 1 d. neformaliojo vaikų švietimo veikloms skiriamas tikslinis valstybės finansavimas (kitaip - neformaliojo švietimo mokinio krepšelis). Jis tęsiamas ir 2016 m. metais. Nuo 2016 m. balandžio 27 d. krepšelis finansuojamas projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, kurį įgyvendino Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, lėšomis. Šalies savivaldybės, tarp jų ir Neringos, projekte dalyvavo partnerio teisėmis. Projekto tikslas – plėtoti ir įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugas Lietuvos savivaldybėse. Projekto veiklos skirtos padėti sukurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą savivaldybėse, padidinti paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaryti vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“.

Dalis projekto lėšų skirta neformaliojo vaikui švietimo programoms finansuoti. Neringos savivaldybei neformaliojo švietimo mokinio krepšeliui finansuoti 2016 m. iš valstybės ir Europos Sąjungos finansinės paramos iš viso skirta 4 tūkst. Eur., iš jų 3 tūkst. Eur – projektinės lėšos. Šios lėšos skirtos mokiniams ugdyti pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) (toliau – NVŠ)  programas. Vadovaujantis Neringos savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Neringos savivaldybės tarybos Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-4 (toliau – Aprašas), NVŠ lėšomis finansuotos 2 akredituotos, savivaldybės teritorijoje įgyvendintos programos. Šias programas vykdė Neringos meno mokykla ir Sporto klubas „Klaipėdos asas“.

Programose buvo užimti  44 vaikai. Lėšos programoms įgyvendinti apskaičiuotos neformaliojo švietimo mokinio krepšelio principu, finansuojant vieną vaiko einamaisiais kalendoriniais metais pasirinktą programą. Konkretus krepšelio dydis priklausė nuo lankančių NVŠ programas vaikų skaičiaus bei programų trukmės. Vadovaujantis Aprašo nuostatomis, krepšelio dydis (sutartinis įkainis 1 mokiniui) – 11,4 Eur. Atsižvelgiant į skirtas krepšelio lėšas bei NVŠ programos kaštus NVŠ teikėjo taikomas mokestis už programą buvo  atitinkamai sumažintas.

Dėka NVŠ krepšelio, siekiant padidinti NVŠ programų įvairovę, savivaldybėje buvo vykdomos medijų ir sporto  krypčių programos. NVŠ programos buvo vykdomos iki 2016 metų pabaigos.

 

Kvietimas teikti paraiškas dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo 2016 metais

Teikėjo ir programų paraiškų formų pavyzdžius galite rasti: Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Neringos savivaldybėje 2016 m. akredituotos neformaliojo švietimo lėšomis finansuojamos programos

2016 m. vasario 22 d. Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V13-84 paskirstytos specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2016 metais lėšos, skirtos neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimui 2016 m., šiems neformaliojo vaikų švietimo teikėjams: 1. Neringos meno mokyklai programos „Jaunieji fotografai“ (kodas KTPRR 121200015) įgyvendinimui; 2. Sporto klubui „Klaipėdos asas“ programos „Neringos savivaldybės mokinių sportinis ugdymas per karate kyokushin“ (kodas KTPRR 120500872) įgyvendinimui.

PATVIRTINTAS NVŠ PROGRAMŲ STEBĖSENOS APRAŠAS

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V13-589 patvirtintas NVŠ programų stebėsenos aprašas,kuriuo remiantis Švietimo ir sporto skyriaus specialistai analizuos NVŠ programų teikėjų pateiktus duomenis, dokumentus ir informaciją - vaikų programose lankomumą ir jo pokytį bei užsiėmimų grafiko dermę, tėvų atsiliepimus apie programų įgyvendinimo kokybę, teikiamos programos duomenų atitktį registruotai programai.

ATMINTINĖ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašas ( 1 priedas2 priedas4 priedas6 priedas)

Kvietimas į 2015 NVŠ programasPaskutinis atnaujinimas: 2017-09-01 10:37:46
Meras 
Mero darbotvarkė 
        
 
 DARIUS JASAITIS
  

  
 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.
Skaičiuojama nuo: 2006-06-06 Šiandien apsilankė: 2528
Iš viso apsilankė: 6353980 Dabar naršo: 74