mobile menu toggle Pradžia

Jaunimui

Jaunimo reikalų koordinatorius (JRK) savivaldybės institucijoms padeda formuoti ir įgyvendinti savivaldybės jaunimo politiką. Jis yra tarpininkas tarp savivaldybės politikų, tarnautojų bei jaunimo. Siekiant įgyvendinti savivaldybės jaunimo politiką, JRK koordinuoja ir inicijuoja jos įgyvendinimui reikalingas priemones, pagal poreikius vykdo jaunimo situacijos tyrimus. Siekiant tinkamai bendradarbiauti jaunimo reikalų srityje, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje, bendradarbiauja su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitomis institucijomis, jaunimo organizacijomis ir neformaliomis jaunimo grupėmis, dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su užsienio šalių savivaldybėmis jaunimo politikos srityje. Pagal Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymą jaunu žmogumi laikomas 14–29 metų asmuo.

JRK, siekdamas tinkamai spręsti jaunimo politikos problemas, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas, koordinuoja Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, siekia pritraukti Europos Sąjungos bei Lietuvos fondų lėšas, inicijuoja jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus.

Į JRK galima kreiptis dėl:

  • pagalbos ir tarpininkavimo jaunimui ir asmenims, suinteresuotiems jaunimo veikla;
  • finansavimo galimybių paieškos;
  • pagalbos, organizuojant renginius;
  • renginių viešinimo;
  • konsultacijų rašant ir įgyvendinant projektus;
  • neformalių susitikimų ir jaunimo iniciatyvų skatinimo;
  • konsultacijų steigiant jaunimo organizaciją / klubą (asociaciją) ir kt.

„Vienas dalykas, ką jaunimas nori aiškiai pasakyti, yra tai, kad jis nori būti išgirstas, nori būti laikomas visaverčiu proceso dalyviu; jis nori atlikti savo vaidmenį kuriant Lietuvą, Europą. Atėjo laikas į jaunimą žiūrėti ne kaip į problemą, o kaip į pozityvią Lietuvos ir Europos kūrimo jėgą. Kitaip tariant, mes privalome jaunimui suteikti galimybę reikšti savo idėjas ir jas išbandyti, lyginant su panašiomis kitų pilietinės visuomenės dalyvių idėjomis.“

Jaunimo reikalų koordinatorė Žydrūnė Janauskienė (el. p. zydrune.janauskiene@neringa.lt, tel. 8 469 51 258).