NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

 
 
Pradžia
Naujienos
Neringos savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto komiteto posėdžio darbotvarkė
Spalio  11 d. 10.00 val. ir sudarau posėdžio darbotvarkę:

1. Dėl komiteto darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl lėšų perskirstymo.
3. Dėl LNF ansamblio „Musica Humana“ prašymo.
4. Dėl papildomų lėšų skyrimo Nidos kultūros ir turizmo informacijos centrui „Agila“.
5. Dėl papildomų lėšų skyrimo Neringos meno mokyklai.
6. Dėl papildomų lėšų skyrimo Neringos gimnazijai.
7. Dėl lėšų perkėlimo.
8. Dėl lėšų skyrimo BĮ „Neringos muziejai“ ekspozicijų  atnaujinimui.
9. Dėl papildomų lėšų skyrimo miesto šventės renginiams finansuoti.
10. Dėl ilgalaikio turto įsigijimo.
11. Dėl papildomų lėšų skyrimo tapybos darbų įsigijimui.
12. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.
13. Dėl Neringos savivaldybės strateginio plano 2014-2020 m. tarpinio įgyvendinimo ataskaitos už 2014-2016 m. patvirtinimo.
14. Dėl Neringos savivaldybės strateginio veiklos plano 2017-2019 m. patvirtinimo pakeitimo.

Biudžeto, finansų ir ūkio bei Kontrolės komitetų jungtinio posėdžio
Spalio 11 d., trečiadienį, 13.00 val.


1. Dėl komiteto posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl lėšų perskirstymo.
3. Dėl LNF ansamblio „Musica Humana“ meno vadovo A. Vizgirdos prašymo.
4. Dėl papildomų lėšų skyrimo Nidos kultūros ir informacijos centrui „Agila“.
5. Dėl ilgalaikio turto įsigijimo Nidos kultūros ir informacijos centrui „Agila“.
6. Dėl lėšų skyrimo Neringos gimnazijai.
7. Dėl papildomų lėšų skyrimo Neringos meno mokyklai.
8. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių adresu Taikos g. 11, Neringa, nuomos.
9. Dėl lėšų perkėlimo iš Kultūros ir jaunimo veiklos programos.
10. Dėl asignavimų perkėlimo.
11. Dėl lėšų perkėlimo.
12. Dėl papildomų lėšų skyrimo biudžetinei įstaigai „Paslaugos Neringai“.
13. Dėl lėšų perkėlimo.
14. Dėl BĮ „Neringos muziejai“ prašymo dėl ekspozicijų atnaujinimo.
15. Dėl Neringos savivaldybės strateginio plėtros plano 2014-2020 metams tarpinės įgyvendinimo ataskaitos už 2014-2016 metus patvirtinimo.
16. Dėl Neringos savivaldybės strateginio veiklos plano 2017-2019 m. patvirtinimo pakeitimo.
17. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.
18. Dėl UAB Neringos komunalininkas“ atleidimo/neatleidimo nuo 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio.
19. Dėl UAB Neringos komunalininkas“ atleidimo/neatleidimo nuo 2017 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio turto mokesčio.
20. Dėl UAB Neringos vanduo“ atleidimo/neatleidimo nuo 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio.
21. Dėl UAB Neringos vanduo“ atleidimo/neatleidimo nuo 2017 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio turto mokesčio.
22. Dėl UAB Neringos energija“ atleidimo/neatleidimo nuo 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio.
23. Dėl UAB Neringos energija“ atleidimo/neatleidimo nuo 2017 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio turto mokesčio.
24. Dėl UAB „Kuršis“ valstybinės žemės nuomos mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
25. Dėl UAB „Kuršis“ nekilnojamojo turto mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
26. Dėl Reginai Mockienei valstybinės žemės nuomos mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
27. Dėl UAB „Regmonida“ nekilnojamojo turto mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
28. Dėl UAB „Nidos pastogė“ nekilnojamojo turto mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
29. Dėl Danutei Gintautienei valstybinės žemės nuomos mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
30. Dėl UAB „Sandworks“ valstybinės žemės nuomos mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
31. Dėl UAB „Sadworks“ nekilnojamojo turto mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
32. Dėl UAB „Geras poilsis“ nekilnojamojo turto mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
33. Dėl Egidijui Vičiui valstybinės žemės nuomos mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
34. Dėl UAB „Nidos kempingas“ nekilnojamojo turto mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
35. Dėl Arūnui Burkšui valstybinės žemės nuomos mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
36. Dėl UAB „Nidos stiegė“ valstybinės žemės nuomos mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
37. Dėl UAB „Nidos stiegė“ nekilnojamojo turto mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
38. Dėl UAB „Nidos skalva“ valstybinės žemės nuomos mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
39. Dėl UAB „Nidos skalva“ nekilnojamojo turto mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
40. Dėl UAB „Grobšto ragas“ valstybinės žemės nuomos mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
41. Dėl UAB „Grobšto ragas“ nekilnojamojo turto mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
42. Dėl UAB „Nidos perlas“ valstybinės žemės nuomos mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
43. Dėl UAB „Nidos perlas“ nekilnojamojo turto mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
44. Dėl AB „Jūratė“ valstybinės žemės nuomos mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
45. Dėl AB „Jūratė“ nekilnojamojo turto mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
46. Dėl AB „Žemaitijos pienas“ valstybinės žemės nuomos mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
47. Dėl AB „Žemaitijos pienas“ nekilnojamojo turto mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
48. Dėl A. Venckienės individualiai įmonei valstybinės žemės nuomos mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
49. Dėl A. Venckienės individualiai įmonei nekilnojamojo turto mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
50. Dėl L. Kareivos individualiai įmonei valstybinės žemės nuomos mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
51. Dėl L. Kareivos individualiai įmonei nekilnojamojo turto mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
52. Dėl UAB „Res maris“ valstybinės žemės nuomos mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
53. Dėl UAB „Res maris“ nekilnojamojo turto mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
54. Dėl Girdutės Dromantienės įmonės nekilnojamojo turto mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
55. Dėl Galinai Keblienei nekilnojamojo turto mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
56. Dėl Zofijai Šopienei valstybinės žemės nuomos mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
57. Dėl Olgai Fedorčevai valstybinės žemės nuomos mokesčio 2017 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.
58. Dėl Vitalijai Teresai Jonušienei valstybinės žemės nuomos mokesčio 2016 metams lengvatos suteikimo/nesuteikimo.

Kurorto, turizmo plėtros ir verslo komiteto posėdžio
Spalio 12 d., ketvirtadienį, 10.00 val.

1. Dėl komiteto darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl lėšų perskirstymo.
3. Dėl LNF ansamblio „Musica Humana“ prašymo.
4. Dėl negyvenamų patalpų, esančių Taikos g. 11, Neringa, nuomos.
5. Dėl papildomų lėšų skyrimo Nidos kultūros ir turizmo informacijos centrui „Agila“.
6. Dėl lėšų skyrimo Neringos muziejams ekspozicijų atnaujinimui.
7. Dėl papildomų lėšų skyrimo Nidos kultūros ir turizmo informacijos centrui „Agila“.
8. Dėl ilgalaikio turto įsigijimo Nidos kultūros ir turizmo informacijos centrui „Agila“.
9. Dėl lėšų skyrimo Neringos gimnazijai.
10. Dėl lėšų perkėlimo.
11. Dėl asignavimų perkėlimo.
12. Dėl lėšų perkėlimo.
13. Dėl lėšų perkėlimo.
14. Dėl papildomų lėšų skyrimo Neringos meno mokyklai.
15. Dėl papildomų lėšų skyrimo Nidos kultūros ir turizmo informacijos centrui „Agila“.
16. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.
17. Dėl sutikimo perimti nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą.
18. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Neringos pirminės sveikatos priežiūros centrui.
19. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo.

 

 Atgal Spausdinimo versija
 

Meras   
Mero darbotvarkė
 
        
 
            DARIUS JASAITIS
 


 
 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.
Skaičiuojama nuo: 2006-06-06 Šiandien apsilankė: 1781
Iš viso apsilankė: 6353980 Dabar naršo: 84