mobile menu toggle Pradžia

Dalyvaujamasis biudžetas: sulaukta tik vienos idėjos

Dalyvaujamasis biudžetas: sulaukta tik vienos idėjos

Neringos savivaldybei  paskelbus kvietimą teikti idėjas Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimui, sulaukta tik vienos paraiškos.

Neringoje Dalyvaujamasis biudžetas pirmą kartą startavo praėjusiais metais. Atsiliepdami į Savivaldybės kvietimą, gyventojai iš viso pateikė vienuolika pasiūlymų kaip pagerinti Neringos gyvenamąją aplinką ir viešąsias erdves. Galutiniam Neringos savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto etapui – balsavimui – buvo atrinktos keturios pasiūlytos idėjos. Įvykus balsavimui ir susumavus neringiškių balsus paaiškėjo, kad didžiausio palaikymo sulaukė idėja Nidoje įrengti sveikatingumo taką. Jis bus įrengtas šiais metais, buvusio sveikatingumo tako vietoje.

Šių metų pavasarį gyventojai ir vėl buvo kviečiami teikti idėjas Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimui. Sulaukta tik vienos paraiškos, siūlančios pamiškėje tarp Preilos paplūdimio automobilių stovėjimo aikštelės ir gyvenvietės paplūdimio įrengti inovatyvią, organišką, naują vaikų žaidimo aikštelę. Projekto vertinimą atliko Neringos savivaldybės administracija, nustačiusi, kad siūloma vieta nėra tinkama vaikų žaidimo aikštelės įrengimui. Šioje teritorijoje jau yra įrengti buitinių nuotekų šalinimo tinklai ir statiniai, naudojami tiek esamo poilsio paskirties pastato (Nidos – Smiltynės pl. 27), tiek netoliese įrengto modulinio viešojo tualeto reikmėms. Greta siūlomos vietos yra buitinių ir antrinių atliekų surinkimo konteineriai. Apie šias ir kitas aplinkybes, trukdančias minėtoje teritorijoje įrengti siūlomą vaikų žaidimo aikštelę, projekto idėjos autorius informuotas raštu.

Dalyvaujamasis biudžetas – Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonė, įtraukianti Savivaldybės gyventojus į strateginio veiklos plano įgyvendinimą ir sprendimų priėmimą. Neringos savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimui iš viso numatyta 40 tūkst. Eur. Paraiškas projektų įgyvendinimui gali teikti Neringoje gyvenamąją vietą deklaravęs, ne jaunesnis nei 18 metų asmuo, surinkęs ne mažiau kaip 10 Neringoje gyvenamąją vietą deklaravusių ne jaunesnių kaip 18 metų asmenų, palaikančių projekto idėją gyvenamosios aplinkos gerinimui, parašų. Kvietimas ir vėl teikti idėjas, skirtas gyvenamajai aplinkai gerinti, bus skelbiamas kitų metų pavasarį.