mobile menu toggle Pradžia

Planavimo dokumentai

SAVIVALDYBĖS STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS

Neringos strateginis plėtros planas iki 2030 metų yra sudedamoji savivaldybės strateginio valdymo dalis. Strateginis planas skirtas Neringos savivaldybei ir bus įgyvendinamas jame numatytas priemones detalizuojant savivaldybės trejų metų veiklos planuose. Strateginiu planu yra įtvirtinamos pagrindinės savivaldybės  vystymosi gairės ir kryptys. Keičiantis miesto aplinkai, atsirandant naujiems poreikiams ir galimybėms, planas gali būti koreguojamas bei tikslinamas.  

Įgyvendinus šią viziją – Neringa 2030 m. yra klestinti savivaldybė su socialiai atsakinga bendruomene, turinti aiškų identitetą, saugią ir patrauklią kultūrinę, gamtinę aplinką bei išskirtinę kurorto kultūrą. Gamta ir žmonės darniai dera tarpusavyje, darnaus pajūrio ir vandens turizmo koncepcija, puoselėjama įtrauki ir unikali aplinka ir kultūros paveldas, UNESCO teritorijos statusas. Atsižvelgiant į Neringos unikalumą, suformuoti vizijos unikalumo ir sąsajų su vieta pagrindiniai principai, į kuriuos atsižvelgiant suformuoti vizijos iki 2030 m. prioritetai ir uždaviniai, skirti išspręsti šiuo metu egzistuojančias problemas, bei užtikrinti ir palaikyti tvarų savivaldybės vystymąsi visose srityse.

Įvertinus Neringos savivaldybės strateginę būklę ir atskirų sričių vystymosi galimybes bei tendencijas, nacionalinio, regioninio ir savivaldos lygmens strateginio planavimo dokumentų įtaką Neringos savivaldybės raidai ir ateities tendencijoms, darbo grupėse su suinteresuotomis šalimis (aktyviai įtraukiant bendruomenės atstovus) buvo suformuoti 3 (trys) Neringos savivaldybės plėtros prioritetai (ilgalaikės strateginės kryptys), bei 3 (trys) horizontalūs prioritetai.

 Plėtros prioritetai (ilgalaikės strateginės kryptys):

  • Darnaus pajūrio ir vandens turizmo bei konkurencingumo augimas;
  • Patrauklios aplinkos gyvenimui ir poilsiui kūrimas;
  • Efektyvus Neringos savivaldybės valdymas.

Horizontalūs prioritetai:

  • Tvarus žaliasis ir mėlynasis vystymasis;
  • Inovacijos;
  • Kūrybinės industrijos.

Neringos savivaldybės strateginis plėtros planas 2021-2030 metams (santrauka/ summary)

Neringos savivaldybės strateginis veiklos planas 2024-2026 m.

Neringos savivaldybės strateginis veiklos planas 2023-2025 m.

Neringos savivaldybės strateginis veiklos planas 2022-2024 m.

Neringos savivaldybės strateginis veiklos planas 2021-2023 m.

SVP programų koordinatoriai

Strateginio planavimo Neringos savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas