mobile menu toggle Pradžia

Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa: kviečiame informuoti apie laisvas darbo vietas jaunimui

Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa: kviečiame informuoti apie...

Neringos darbdaviai kviečiami teikti informaciją apie laisvas darbo vietas, tinkančias 14 – 18 metų jaunimui,  bei dalyvauti Neringos savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programoje.

Programa skirta Neringos savivaldybės jaunimui nuo 14 iki 18 m., besimokančiam Neringos savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose ir deklaravusiam savo gyvenamąją vietą Neringos savivaldybėje. Programos vykdymo terminas – birželio–rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu.

Darbdaviui, dalyvaujančiam programoje, už kiekvieną įdarbintą jaunuolį kompensuojamos lėšos: Jei  darbdavys įdarbina jaunuolį visu etatu, jam už mėnesį mokama ne didesnė kaip 50 procentų nuo Lietuvos Respublikos minimalios mėnesinės algos su visais mokesčiais dydžio nustatyta kompensacija; jei darbdavys įdarbina jauną neįgalų asmenį visu etatu, jam už mėnesį mokama ne didesnė kaip 75 procentų nuo Lietuvos Respublikos minimalios mėnesinės algos su visais mokesčiais dydžio nustatyta kompensacija, o jei jaunuolis dirba ne visu etatu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal 50 procentų kompensacijos įdarbinimo pobūdį.

Šiuo metu yra sudaromas laisvų darbo vietų, tinkančių 14-18 metų jaunimui, sąrašas. Šis sąrašas bus prieinamas kiekvienam besidominčiam apie įsidarbinimo galimybes Neringoje. Atsižvelgiant į tai, Neringos darbdavius kviečiame iki š. m. gegužės 31 d. el. paštu zydrune.janauskiene@neringa.lt ar tel. + 370 469 51 258, mob. +370 68 655922 pateikti informaciją apie turimas ir tinkančias jaunuoliui nuo 14 iki 18 m. laisvas darbo vietas. 

2021 m. balandžio 29 d. Neringos savivaldybės taryba patvirtino Neringos savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą, kuria siekiama didinti jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu, ne ugdymo proceso metu, skatinti ir didinti pagalbą jauniems žmonėms įsidarbinti. Programoje kviečiami dalyvauti tiek Neringos darbdaviai, tiek Neringos jaunuoliai bei jaunimas iš Ukrainos.