mobile menu toggle Pradžia

Prekyba švenčių metu_20220120

2022 m. renginių sąrašas

Neringos savivaldybės prekybos viešosiose vietose taisyklės

Prašymo leidimui gauti masinių renginių metu forma

Vietinės rinkliavos nuostatai

Atmintinė verslininkams, norintiems prekiauti švenčių metu Neringoje:

- Asmeniui prekiauti ar teikti paslaugas galima tik turint leidimą, už kurį mokama vietinė rinkliava. Vietinės rinkliavos dydis nustatytas Neringos savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintuose vietinės rinkliavos nuostatuose.

- Prekybos ar paslaugų teikimo vietoje bei 10 metrų spinduliu apie ją turi būti palaikoma švara ir tvarka.

- Draudžiama perduoti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose vietose kitai įmonei ar fiziniam asmeniui.

- Griežtai laikytis laiko apribojimų – prekiauti ar teikti paslaugas tik leidime nurodytu laiku, palapines ir inventorių prekybos vietoje statyti tik likus 1 valandai iki mugės pradžios.

- Neringos savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. T1-219 patvirtintų Triukšmo prevencijos Neringos savivaldybės viešosiose vietose taisyklių 8 punktas draudžia Neringos savivaldybės viešose vietose nuo 22 val. iki 8 val. naudoti judrius triukšmo šaltinius, groti muziką, vykdyti prekių pristatymo ir krovos triukšmą sukeliančius darbus, naudoti garsinę informaciją ir (ar) reklamą, leisti fejerverkus, jei tai trikdo viešąją rimtį ir sukelia dirginimą.  

- Prašymai prekiauti švenčių metu organizuojamose prekybinėse mugėse priimami iki šventės pradžios likus 20 darbo dienų ir registruojami atsižvelgiant į pateikimo datą. Leidimai neišduodami iki šventės pradžios likus vienai dienai ir tuo atveju, jeigu nėra prekybai skirtų vietų.  

- Prašymai leidimams gauti priimami Neringos savivaldybės administracijoje  

- Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas išdavimą mokama į Neringos savivaldybės administracijos sąskaitą. Gavėjas – Neringos savivaldybės administracija, įmonės kodas – 188754378, sąskaitos Nr.  –    LT654010042301423152 Luminor Bank AB, banko kodas 40100. Mokėjimo paskirtyje nurodyti – ,,Už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas išdavimą“.