mobile menu toggle Pradžia
lt
en de

Darbdaviai kviečiami teikti informaciją apie laisvas darbo vietas, tinkančias 14-18 metų jaunimui

Darbdaviai kviečiami teikti informaciją apie laisvas darbo vietas, tinkančias 14-18 metų jaunimui

Neringos savivaldybės taryba patvirtino Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą, kuria siekiama sudaryti patrauklias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu. Kitas programos tikslas – remti darbdavius, pagal programą įdarbinusius jaunimą, kompensuojant dalį darbo vietos išlaikymo. Viliamasi, kad programa paskatins bendradarbiavimą su Neringos savivaldybės teritorijoje veikiančiu verslo sektoriumi.

Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa skirta Neringos savivaldybės jaunimui nuo 14 iki 18 m., besimokančiam Neringos savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose ir deklaravusiam savo gyvenamąją vietą Neringos savivaldybėje. Programos vykdymo terminas – birželio–rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu. Programa finansuojama Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis. Už kiekvieną įdarbintą jaunuolį lėšos kompensuojamos šia tvarka:

- jei darbdavys, įdarbina jaunuolį visu etatu, jam už mėnesį mokama ne didesnė kaip 50 procentų nuo Lietuvos Respublikos minimalios mėnesinės algos su visais mokesčiais dydžio nustatyta kompensacija;

- jei darbdavys įdarbina jauną neįgalų asmenį visu etatu, jam už mėnesį mokama ne didesnė kaip 75 procentų nuo Lietuvos Respublikos minimalios mėnesinės algos su visais mokesčiais dydžio nustatyta kompensacija;

- jei jaunuolis dirba ne visu etatu, kompensacija mokama už faktiškai išdirbtą laiką, kuri skaičiuojama nuo ne didesnės kaip 50 procentų nuo Lietuvos Respublikos minimalios mėnesinės algos su visais mokesčiais dydžio.

Šiuo metu yra sudaromas laisvų darbo vietų, tinkančių 14-18 metų jaunimui, sąrašas. Raginame potencialius darbdavius norinčius ir galinčius įdarbinti moksleivius pateikti informaciją apie laisvas darbo vietas. Šią informaciją prašome pateikti iki š. m. gegužės 27 d. el. paštu zydrune.janauskiene@neringa.lt, tel. 8 469 51 258 arba mob. 8 686 55922.

Programoje kviečiami dalyvauti tiek darbdaviai, veiklą vykdantys Neringos savivaldybės teritorijoje,  tie čia deklaruotas jaunimas, besimokantis savivaldybės mokymo įstaigoje (įskaitant ir Neringoje gyvenančius jaunuolius iš Ukrainos).

Visą programos tvarką ir reikiamų dokumentų blankus galima rasti čia.