mobile menu toggle Pradžia

Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą visuomenės supažindinimą

Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą visuomenės...

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, Vilnius, LT 01104, internetinė svetainė: https://enmin.lrv.lt/lt, tel. +370-602 47 359, el. pašto adresas: jevgenija.jankevic@enmin.lt.

PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda LT-92221, internetinė svetainė: www.corpi.lt, tel.: +370-46-390818, info@corpi.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: jūrinių vėjo elektrinių parko įrengimas ir eksploatacija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo“ patvirtintoje teritorijoje Baltijos jūroje.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas: Palangos miesto savivaldybės administracija; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija; Klaipėdos miesto savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas; Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba; VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija; Lietuvos geologijos tarnyba; Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra.

Su PAV ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje adresu: https://corpi.lt/index.php/juriniuveirengimas ir planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus interneto svetainėje https://enmin.lrv.lt

Popierinė PAV ataskaita viešai eksponuojama nuo 2023-03-20 iki 2023-04-19, darbo dienomis:

  • VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institute, V. Berbomo g. 10-201, LT-92221 Klaipėda, tel.: 8-46-390818, 9:00–16:00;
  • Palangos savivaldybės administracijos patalpose, 4 aukšto fojė (šalia Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus), Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. 8-460 48 708, 8:00–17:00.

Su ataskaita susipažinti ir pasiūlymus galima teikti iki 2023 m. balandžio 19 d. (raštu: paštu, el. paštu) PAV rengėjui VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“ V. Berbomo g.
10-201, Klaipėda LT-92221, rosita@corpi.lt ir info@corpi.lt. Pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją galima teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita susirinkimas įvyks hibridiniu būdu 2023 m. balandžio 19 d. 16:00 val. Palangos kurorto muziejaus salėje (viloje „Anapilis“) adresu: Birutės al. 34A, Palanga ir internetinės vaizdo transliacijos būdu, prisijungimo nuoroda: https://bit.ly/40317Bo