mobile menu toggle Pradžia

Informacija apie patvirtintą Neringos savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą

Informacija apie patvirtintą Neringos savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m....

Neringos savivaldybės taryba 2023 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T1-215 patvirtino Neringos savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą, kurio tikslas – nustatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo priemones, kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje esantiems asmenims.

Susipažinti su patvirtintu Neringos savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planu, motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, ir su plano įgyvendinimo pasekmių stebėsenos priemonėmis, parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – vertinimo) subjektų išvadų įvertinimo pažyma bei kaip aplinkos apsaugos klausimai sprendžiami plane, kaip atsižvelgta į vertinimo ataskaitą, vertinimo subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus galima Neringos savivaldybės interneto svetainėje, adresu https://neringa.lt/veiklos-sritys/aplinkosauga/atlieku-tvarkymas/294. Taip pat su patvirtintu Neringos savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planu galima susipažinti Teisės aktų registre https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/45a07920771411eea5a28c81c82193a8.