mobile menu toggle Pradžia

Viešosios tvarkos teisinė informacija

Neringos savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimai

Atsakomybė:

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 366 straipsnis

 Gyvūnų laikymo Neringos savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių pažeidimai

Atsakomybė:

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnis

Neringos savivaldybės  komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimai

Atsakomybė:

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 367 straipsnis

Triukšmo prevencijos Neringos  savivaldybės viešosiose vietose taisyklių pažeidimai

Atsakomybė:

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnis

 Neringos savivaldybės  želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių pažeidimai

Atsakomybė:

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 368 straipsnis

Išorinės reklamos Neringos savivaldybėje įrengimo tvarkos pažeidimai

Atsakomybė:

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 144 straipsnis

Prekybos ir paslaugų teikimo Neringos savivaldybės viešosiose vietose taisyklių pažeidimai

Atsakomybė:

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 154 straipsnis

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Neringos savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose tvarkos pažeidimai  

 Atsakomybė:

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 365 straipsnis

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimai

Atsakomybė:

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnis

Vėliavų iškėlimo tvarkos pažeidimai

Atsakomybė:

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 519 straipsnis

Alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba neblaivaus asmens pasirodymas viešosiose vietose

Atsakomybė:

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 484 straipsnis

Kelio ženklų, žmonių vežimo reikalavimų nesilaikymas ar kitas Kelių eismo taisyklių pažeidimas

Atsakomybė:

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 417 straipsnio 2 dalis

Naudojimosi automobilių ir elektros transportu tvarkos pažeidimas

Atsakomybė:

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 439 straipsnis

Eismo saugumo reikalavimų automobilių keliuose pažeidimas

Atsakomybė:

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 459 straipsnis

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimai

Atsakomybė:

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 418 straipsnis

Neeksploatuojamų transporto priemonių laikymas bendrojo naudojimo vietose

Atsakomybė:

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 414 straipsnis