mobile menu toggle Pradžia

Legenda, kuri įkvėpia

NERINGOS VERSLO, TURIZMO, POILSIO IR KULTŪROS PASLAUGŲ ĮVAIZDŽIO FORMAVIMO STRATEGIJOS BEI PREKĖS ŽENKLO PARENGIMAS IR PRISTATYMAS
 

Neringos savivaldybės administracijos užsakymu strategijos projektą parengė: Viešoji įstaiga „NPR“ (Nacionalinių projektų rengimas), UAB „PIAR“

                                                    

PROJEKTĄ BENDRAI FINANSUOJA EUROPOS SĄJUNGA         

NERINGOS  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Pagrindinis projekto vykdytojas

Neringos savivaldybės administracija

Projekto pavadinimas

Neringos verslo, turizmo, poilsio ir kultūros paslaugų įvaizdžio formavimo strategijos bei prekės ženklo parengimas ir pristatymas

Projekto numeris

Nr. BPD2004-ERPF- 3.2.7-04-06/0002

Įgyvendinimo vieta

Neringos savivaldybė

Viso projekto vertė

243298,00 Lt

Paramos suma

243298,00 Lt

Projekto įgyvendinimo trukmė

17 mėn. (01. 2007 – 05.2008)

Šiuo metu Lietuvoje stipriai plėtojasi nauja ryšių su visuomene kūrimo kryptis – miestų, regionų ar net valstybių įvaizdžio formavimas. Tai svarbi veikla, kuri padeda plėtoti miesto bei regiono ekonomiką, pritraukia investicijas, teigiamai nuteikia ne tik gyventojus, bet svarbiausia miesto svečius. Siekiant didinti tam tikros vietos – miesto, regiono ar valstybės – patrauklumą, nebeužtenka abstrakčių apibrėžimų ar reklaminių lankstinukų. Būtina pradėti miestui taikyti tokią pačią rinkodaros strategiją, kokia yra taikoma prekei ar paslaugai, tokiu būdu parduoti miestą jo tikslinėms grupėms ir uždirbti miestui pinigų. Svarbiausia Neringos savivaldybės ūkio šaka – turizmas. Todėl nuoseklus ir sistemingas turizmo vystymas gali sukurti subalansuotą ir stabilią miesto ekonomiką, teikiančią pajamas bendruomenei, didesnius surenkamus mokesčius ir darbo vietas valstybiniame ir privačiame sektoriuje.

Vykdydama šią misiją, Neringos savivaldybės administracija pradėjo įgyvendinti projektą, kurį 100 proc. finansuoja Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas.

Pagrindinis projekto tikslas - Gerinti verslo aplinką, kuriant paslaugų verslui struktūrą, gerinant jų kokybę, užtikrinant galimybes naudotis paslaugomis bei jų prieinamumą ir  skatinti paslaugų vartojimą bei didinti investicijas.

Specifinis projekto tikslas- Pagerinti Neringos kaip verslui, turizmui, poilsiui ir kultūros renginiams palankios vietovės įvaizdį, sukuriant Neringoje teikiamų paslaugų teigiamo įvaizdžio formavimo strateginę sistemą.

Projekto uždaviniai:

1.   Parengti Neringos verslo, turizmo, poilsio ir kultūros paslaugų įvaizdžio formavimo strategiją ir priemonių planą.

2.   Sukurti Neringos miesto prekinį ženklą ir jo naudojimo studiją.

3.   Skleisti informaciją apie Neringoje teikiamas paslaugas ir jų įvaizdžio gerinimo strategines priemones, pristatyti rinkai Neringos miesto prekės ženklą.

Tiesioginiai projekto pasiekimai: parengta Neringos verslo, turizmo, poilsio ir kultūros paslaugų įvaizdžio formavimo strategija, sukurtas Neringos miesto prekės ženklas ir jo naudojimo studija, parengti ir išleisti Neringos regiono verslo, turizmo, poilsio, kultūros paslaugų informaciniai bukletai, pristatantys įvaizdžio strategiją ir prekės ženklą, surengta tarptautinė konferencija tikslinių grupių atstovams ir plačiajai visuomenei, konferencijoje dalyvavę asmenys, projekto veiklų viešinimas spaudoje ir internete. Visi pasiekimai bus pasiekti įgyvendinus projektą, t.y. 2008 m. birželio 1 d.

susiję dokumentai:

Neringos prekės ženklas 

Neringos įvaizdžio strategija

Neringos prekės ženklo prezentacija