mobile menu toggle Pradžia

Kviečiame siūlyti kandidatus į jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus

Kviečiame siūlyti kandidatus į jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus

Vadovaujantis Neringos savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T1-135 „Dėl jaunimo atstovų rinkimų organizavimo ir delegavimo į Neringos savivaldybės  jaunimo reikalų tarybą tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbiami kandidatų (14–29 m.) į Neringos savivaldybės jaunimo reikalų tarybą rinkimai, kurių metu bus išrinkti 6 nariai, atstovausiantys jaunimą.

Atstovauti Neringos savivaldybės jaunimą kviečiami kandidatai, kurie domisi savo miesto jaunimo politika, veikla, ateitimi, yra aktyvūs ir iniciatyvūs.

Kandidatuoti (14-29 m. įskaitytinai) į Neringos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus gali:

  • jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių savivaldų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, nariai;
  • pavieniai asmenys, iškeliantys savo kandidatūrą. Kandidatų į Neringos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus skaičius neribojamas.

Kandidatų registracija vyksta nuo 2023 m. gegužės 23 d.  iki 2023 m. birželio 9 d. Registracijos metu kiekvienas kandidatas pateikia:

  • užpildytą kandidato į Neringos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus anketą;
  • trumpą motyvacinį raštą;

Kandidatai informaciją teikia el. paštu: zydrune.janauskiene@neringa.lt.
Jaunimo atstovų rinkimų vykdymas:

  • visuotiniame susirinkime dalyvauja ir sprendžiamojo balso teisę turi vienas atstovas iš kiekvienos jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių savivaldos, veikiančios Savivaldybės teritorijoje;
  • atstovas į visuotinį susirinkimą deleguojamas pateikiant delegavimo raštą, kuriame turi būti nurodyta deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje/savivaldoje ir kontaktinė informacija. Delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos/savivaldos vadovo ar jo įgalioto asmens pridedant įgaliojimo kopiją;
  • kiekvienas kandidatas viešo visuotinio susirinkimo metu turės galimybę prisistatyti (prisistatymo trukmė – iki 5 min.).

Su užsiregistravusiais jaunimo atstovų kandidatais bus susisiekta. Preliminari visuotinio  susirinkimo data numatoma birželio 12 d. 9 val.

Daugiau informacijos čia>>>