NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

 
 
Pradžia
NVŠ teikėjams

ATMINTINĖ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS

 

Turėti savivaldybės, kurioje yra registruotas, ir kurioje (-iose) vykdys NVŠ programą (-as), NVŠ lėšų naudojimo ir paskirstymo tvarkas (savivaldybių tinklapiuose ir kt.), tiesiogiai bendrauti su savivaldybės atsakingais asmenimis, nes Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka (ŠMM 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas V-883) ir jos priedai gali skirtis nuo konkrečios savivaldybės nustatytos tvarkos. Kiekviena savivaldybė nustato savo paraiškų pateikimo terminus!

 

1 Žingsnis: Užsiregistruoti į švietimo registrus

 • Užsiregistruoti kaip švietimo teikėjui  į ŠMIR[1] (pačiam, arba per savivaldybę, kurioje teikėjas registruotas, www.smir.smm.lt, elektroninė forma). Laisvasis mokytojas registruojasi tik per savivaldybę (užpildo Laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę). Juridiniams asmenims taip pat rekomenduojama registruotis per savivaldybę.

 • Užregistruoti savo NVŠ programą į KTPRR[2] (pačiam, per www.ktprr.smm.lt, elektroninė forma). Registruojant programą reikia užpildyti 1) teikėjo prašymą tapti KTPRR vartotoju (KTPRR_Teikėjo anketa), 2) pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (KTPRR_Pasižadėjimas). Šiuos užpildytus, pasirašytus skenuotus dokumentus siųsti ITC [3] el. paštu mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt (tel. (8 5) 235 6145), originalus siųsti ITC (Suvalkų g. 1, Vilnius). Užregistravęs programą, teikėjas gauna KTPRR programos kodą, kurį turi įrašyti į programos paraišką, kurią teiks savivaldybei (2 Žingsnis).

2 Žingsnis: Pateikti paraišką  savivaldybei (-ėms) (žiūrėti savivaldybės reikalavimus, paraiškų formas!)

 • Pateikti savivaldybei, kurioje registruotas, Teikėjo atitikties paraiškos  formą.

  Jeigu savivaldybė, kurioje teikėjas registruotas, atsakymo dėl Teikėjo atitikties dar nepateikė, o teikėjas vykdys programą kitoje savivaldybėje, ir joje jau baigiasi programos paraiškos pateikimo terminas, atitiktį galima nusistatyti ir toje savivaldybėje, kur bus vykdoma programa.

 • Pateikti savivaldybei, kurioje vykdys programą užpildytą NVŠ programos paraišką.

  Jei teikėjas vykdys tą pačią arba skirtingas programas keliose savivaldybėse, į tas savivaldybes turi pateikti programų paraiškas!

 • Laukti iš savivaldybės sprendimo dėl Teikėjo ir pateiktos NVŠ programos atitikties nustatytiems kriterijams. Jei programos atitiktis savivaldybėje patvirtinta, teikėjas pereina prie 3 žingsnio...

·                Gauti leidimą dirbti su Mokinių registru:

užpildytus ir pasirašytus Mokinių registro naudotojo registravimo duomenų prašymą (Mokyklos naudotojo registracijos prašymas) ir Mokinių registro/informacinės sistemos naudotojo pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (Pasižadėjimas saugoti asmens duomenų paslaptį) siųsti:

-        valstybinės, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir laisvieji mokytojai siunčia ITC, adresu Suvalkų g. 1, Vilnius). Skanuotus dokumentus siųsti ITC el. paštu  irena.vainoriene@itc.smm.lt

-        savivaldybių pavaldumo įstaigos (NVŠ mokyklos, kultūros centrai ir t. t.) savivaldybės nustatyta tvarka siunčia savo savivaldybės už Mokinių registrą atsakingam darbuotojui.

Prašymo ir pasižadėjimo formas rasite http://portalas.emokykla.lt/mokiniuDB/Bendrai naudojami dokumentai/

Jeigu iki spalio 5 d. nebus gauti šių dokumentų originalai, priėjimas prie Mokinių registro bus uždarytas!

Prašymą ir pasižadėjimą pildo asmuo, atsakingas už Mokinių registro duomenų tvarkymą (nebūtinai tai bus įstaigos vadovas!)

Prašant suteikti duomenų tvarkytojo teises, būtina pabraukti reikiamus: mokinio įregistravimo-koregavimo, blankų skirstymo, pažymėjimų formavimo ir spausdinimo, mokinio krepšelio skaičiavimo, egzaminų planavimo, sąrašų formavimo, kompetencijų vertintojo.

·                                 Pasitikrinti www.aikos.smm.lt/vaikai/ ar matoma teikėjo atitiktį praėjusi programa. Jeigu teikėjas, užregistravo programą KTPRR, bet nepaspaudė mygtuko „Pateikti akredituoti“, Mokinių registras negalės priskirti vaikų teikėjo programai!

Informacija apie Mokinių registrą teikiama tel. 8 5 2356 143  

 

3 Žingsnis: Viešinti NVŠ programą ir sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis su tėvais

 • Visais būdais viešinti programą, kviesti vaikus, registruoti juos į programą.

 • Su vaikų tėvais sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis . Sutartyje būtina nurodyti, kad programai skiriama NVŠ tikslinių lėšų suma, kurios dydį nustatys savivaldybė savo sprendimu.

 • Vaikus, su kuriais sudarytos sutartys, pažymėti Mokinių registre (reikės nurodyti kiekvieno vaiko sutarties numerį). Tai būtina atlikti iki spalio 1 d.

 • Iki spalio 1 d. iš Mokinių registro „ištraukti“ vaikų, su kuriais sudarytos sutartys sąrašą.

 

4 Žingsnis: Pasirašyti sutartį su savivaldybe dėl NVŠ lėšų skyrimo, vykdyti programą

 • Pateikti savivaldybei (arba savivaldybėms, jei teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse) iš Mokinių registro „ištrauktą“ vaikų sąrašą (-us)

 • Pasirašyti su savivaldybe  NVŠ lėšų skyrimo sutartį (pagal teikėjo pateiktą vaikų sąrašą)

 • Savivaldybė savo nustatyta tvarka perveda sutartyje nurodytą lėšų sumą teikėjui

 • Teikėjas nuo spalio 1 d. vykdo NVŠ programą

   

  5 Žingsnis: Atsiskaityti

 • Pateikti ataskaitas į ŠVIS[4]

 • Atsiskaityti su savivaldybe jos nustatyta tvarka.[1] ŠMIR – Švietimo ir mokslo institucijų registras

[2] KTPRR – Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registras

[3] ITC – Švietimo informacinių technologijų centras www.itc.smm.lt

[4] ŠVIS – Švietimo valdymo informacinė sistema www.svis.smm.lt

 Paskutinis atnaujinimas: 2015-09-23 08:55:42
 

Meras Darius Jasaitis  
Mero darbotvarkė
 

        
 
         
 

 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.