mobile menu toggle Pradžia

Projektai

Skelbiame 2024 metų Neringos savivaldybės kultūros bei meno programų ir sričių projektų finansavimo  konkurso rezultatus

Neringos savivaldybės mero 2024-03-04 potvarkis Nr. V10-85 "Dėl dalinio finansavimo iš Neringos savivaldybės biudžeto lėšų kultūros bei meno sričių ir programų projektams skyrimo"

Sričių projektų sutarties forma

Dėl dalinio finansavimo sutarties pasirašymo kreiptis: Diana Liutkutė, Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė, tel. 8 (469) 52 622, el. pdiana.liutkute@neringa.lt.

***   ***   ***   ***    ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***    ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***    ***   ***   ***   ***   ***

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Kultūros bei meno projektų finansavimo Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Neringos savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-100 (2022 m. birželio 30 d. sprendimo  Nr. T1-110 redakcija).

Konkursas buvo skelbtas į šias programas bei sritis:

  1. Programa "Neringoje rengiami meno renginiai“ (projektų finansavimo sąlygos);
  2. Sritis „Kultūros bendruomenės gebėjimų bei kompetencijų tobulinimas“ (projektų finansavimo sąlygos);
  3. Sritis „Scenos ir vizualiųjų menų projektai“ (projektų finansavimo sąlygos);
  4. Sritis „Bendruomeniškumą skatinantys projektai“ (projektų finansavimo sąlygos);
  5. Sritis „Ugdymo klasterio kūrimąsi Neringoje skatinančios iniciatyvos“ (projektų finansavimo sąlygos);
  6. Sritis „Menininkų rezidencijos“ (projektų finansavimo sąlygos).

 


Projektų ataskaitų formas rasite čia. Labai prašome ataskaitas pateikti nelaukiant paskutinės dienos.


Skelbiami projektų dalinio finansavimo konkurso rezultatai:

Savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymas 2023 m. kultūros ir meno sričių bei programų projektams iš dalies finansuoti

Savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymas 2022 m. kultūros ir meno sričių bei programų projektams iš dalies finansuoti

Savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymas 2022 m. kultūros ir meno programos Lietuvos kultūros sostinė 2021 „Neringa – kultūros sala“ projektams iš dalies finansuoti

Neringos savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklės