NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

 
 
Pradžia
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PERVALKOS EKOTURIZMO KEMPINGO IR VAIKŲ STOVYKLOS BEI JOS ARTIMOS APLINKOS TERITORIJOS DETALŲJĮ PLANĄ

Informuojame, kad parengti Pervalkos ekoturizmo kempingo ir vaikų stovyklos bei jos artimos aplinkos teritorijos detaliojo plano sprendiniai.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-16 įsakymas Nr. V13-544 „Dėl Pervalkos ekoturizmo kempingo ir vaikų stovyklos bei jos artimos aplinkos teritorijos detaliojo teritorijų planavimo proceso pradžios“. Teritorijų planavimo sąlygos, patvirtintos Neringos savivaldybės administracijos architektūros skyriaus vedėjo 2014-10-16 Nr. AS1-3; Planavimo darbų programa, patvirtinta Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-19 įsakymu Nr. V13-703.

Planavimo organizatorius - Neringos savivaldybės administracijos direktorius, Taikos g. 2, LT-93121 Neringa, tel.(8 469)-52248, faks. (8 469)-52572. El. paštas: meras@neringa.lt .

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, A. Goštauto g. 8, LT-01108 Vilnius, faksas (8 5)-212-44-59. El. paštas: info@urbanistika.lt.

Projekto vadovas – Augis Gučas, informaciją teikia architektas Mindaugas Grabauskas, tel. (8 5)-231-2455; El. paštas: mindaugas@urbanistika.lt

Planuojama teritorija: Pervalkos ekoturizmo kempingo ir vaikų stovyklos bei jos artimos aplinkos teritorija (pagal Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrojo plano, Pervalkos teritorijos vystymo Urbanistinės struktūros reglamentų dalį 12 reglamentinė zona); planuojamos teritorijos plotas ~ 6,5 ha.

Planavimo tikslai:

  • detalizuojant Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrąjį planą, suplanuoti teritoriją, suformuojant optimalią urbanistinę struktūrą ekoturizmo kempingui, vaikų stovyklai bei dalį teritorijos Kuršių buities muziejaus po atviru dangumi plėtrai, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo privalomuosius reglamentus;

  • keisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš miško paskirties į kitos paskirties teritorijos, formuojant žemės sklypus ekoturizmo kempingo, vaikų stovyklos pastatų statybai, inžinerinei infrastruktūrai bei Kuršių buities muziejaus po atviru dangumi plėtrai.

Planavimo uždaviniai:

  • detalizuoti Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reglamentus;

  • formuoti teritorijos funkcionavimui būtinus kitos paskirties žemės sklypus (žemės sklypus naujai statybai ir inžinerinei bei socialinei infrastruktūrai);

  • suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatant priemones rekreacinės aplinkos vertingųjų savybių išsaugojimui;

  • nustatyti sklypų užstatymo reglamentus;

  • nustatyti susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymo priemones;

  • nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

  • numatyti funkcinį: poilsio, sporto aikštelių ir kt. rekreacinės infrastruktūros išdėstymą.

Rengimo terminai – 2015-02-20 – 2015 m. IV ketvirtis.

Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Supažindinimo tvarka: Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2015 m. liepos 27 d. iki 2015 m. rugpjūčio 10 d. planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo buveinėse aukščiau nurodytais adresais. Informaciją apie detalųjį planą teikia Neringos savivaldybės administracijos Architektūros skyrius, Taikos g. 2, Neringa, tel.(8 469)-52746.

Vieša ekspozicija: Detaliojo plano sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2015 m. rugpjūčio 3 d. iki 2015 m. rugpjūčio 10 d. Neringos savivaldybės administracijos patalpose (III a. skelbimų lentoje).

Viešas susirinkimas: Detaliojo plano svarstymo su visuomene viešas susirinkimas įvyks 2015 m. rugpjūčio 10 d., 14.00 val. Neringos savivaldybės tarybos posėdžių salėje

Pasiūlymų teikimo tvarka: pastabas bei pasiūlymus dėl detaliojo plano visuomenė gali raštu pateikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos (viešo svarstymo metu pasiūlymai gali būti teikiami ir žodžiu). Po viešojo supažindinimo pasiūlymai nebus nepriimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo datą.

Apskundimo tvarka: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jei jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.


 


 Paskutinis atnaujinimas: 2015-07-30 11:19:37
 

Meras   
Mero darbotvarkė
 
        
 
            DARIUS JASAITIS
 


 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.