NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

 
 
Pradžia
Naujienos
Skelbiamas projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Neringos savivaldybėje" partnerių atrankos konkursas

Siekdama atrinkti nevyriausybinę organizaciją, kuri teiktų kompleksines paslaugas šeimai bei būtų atsakinga už kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai koordinavimą, informacijos apie paslaugas teikimą ir konsultavimą, Neringos savivaldybės administracija skelbia projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Neringos savivaldybėje“ partnerio atrankos konkursą.

Neringos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja įgy­ven­din­a pro­jek­tą „Komp­lek­si­nės pa­slau­gos šei­mai Neringos savivaldybėje“, pa­gal 2014-2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų in­ves­ti­ci­jų veiks­mų pro­gra­mos 8 prio­ri­te­to „So­cia­li­nės įtrauk­ties di­di­ni­mas ir ko­va su skur­du“ prie­mo­nę Nr. 08.4.1-ES­FA-V-416 „Komp­lek­si­nės pa­slau­gos šei­mai“.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Projekte numatomos įgyvendinti šios kompleksiškai teikiamos paslaugos:

 1. paslaugų šeimai organizavimas ir koordinavimas;
 2. paslaugų šeimai teikimas:
  2.1. pozityvios tėvystės mokymai;
  2.2. psichosocialinė pagalba;
  2.3. šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos;
  2.4. mediacijos paslaugos;
  2.5. vaikų priežiūros paslaugos;
  2.6. pavėžėjimo paslaugos;
 3. potencialios tikslinės grupės informavimas, konsultavimas apie kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai, įtraukimo į paslaugas priemonių vykdymas, tikslinių grupių informavimas apie kitas aktualias savivaldybėje teikiamas paslaugas, vykdomas programas.

Galimi partneriai yra nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme. Pa­raiš­kos (su pri­de­da­mais do­ku­men­tais) ga­li bū­ti tei­kia­mos nuo 2020 m. kovo 27 d. iki 2020  m. gegužės 15 d. (imtinai).

Jeigu paraiškos teikiamos registruotu paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta laiško išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė, kaip kvietime dalyvauti atrankos konkurse nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data. Paraiškos gautos po nustatytos datos ir išsiųstos kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, nevertinamos.

Partneris viename užklijuotame voke turi pateikti vieną paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų egzempliorių. Ant voko turi būti užrašyta „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai partnerių atrankos konkursui“. Vokai gali būti siunčiami registruotu paštu, per pašto kurjerį arba pristatomi adresu Taikos. g. 2, Neringa. Karantino metu, voką su projekto dokumentais, galite įmesti į pašto dėžutę, esančią prie Neringos savivaldybės administracijos lauko durų.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėją Audronę Tribulaitę (Taikos g. 2 Neringa, tel. 8 659 28007, audrone.tribulaite@neringa.lt).  

PROJEKTO „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI NERINGOS SAVIVALDYBĖJE“ PARTNERIŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS (66.2 kb)Atgal Spausdinimo versija
 

Meras Darius Jasaitis  
Mero darbotvarkė
 

        
 
         
 

 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.