NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Neringos savivaldybės interneto svetainė netrukus bus atjauninta. Nors naujoji svetainė dar neveikia visu pajėgumu, kviečiame pasižvalgyti čia

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 665, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

 
 
Pradžia
Naujienos
Skelbiamas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkursas 2022 metams


Konkurso tikslas – įtraukiant į organizacinius projektų vertinimo, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių administracijas ir siekiant skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje.
Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatais (toliau – Nuostatai).
Pareiškėjai privalo atitikti visas šias sąlygas:
1.    pareiškėjas yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
2.    pareiškėjas yra įregistruotas Juridinių asmenų registre, teikiantis paslaugas ir (ar) organizuojantis veiklas Neringos savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems;
3.    paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia ( ė) paslaugą (-as) arba vykdo (-ė) veiklas, skirtas neįgaliesiems;
4.    projekte numato teikti ne mažiau nei dvi paslaugas, nurodytas Nuostatų 8 punkte;
5.    projektui vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, paslaugoms teikti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną ir kt.) ir telefono ryšį, kompiuterių tinklus (internetą, elektroninį paštą ir pan.).
Finansuojamos paslaugos ir jų turinio reikalavimai:
1.    neįgaliųjų dienos užimtumas (teikiama ne rečiau kaip 8 k. / mėn. ir ne trumpiau kaip 4 val. / dieną, o neįgaliems vaikams iki 14 metų – ne rečiau kaip 8 k. / mėn. ir ne trumpiau kaip 2 val. / d. Neįgaliųjų dienos užimtumo paslaugą sudaro:
1.1. neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas;
1.2. socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse;
1.3. pažintinių funkcijų formavimas – bendrųjų žinių, gebėjimų, įgūdžių, taikomų praktiškai, suteikimas ar lavinimas;
1.4. saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas;
1.5. užimtumas amatų būreliuose ar klubuose.
2.    individuali paslauga neįgaliajam (teikiama ne rečiau kaip 8 k. / mėn.). Individualią paslaugą neįgaliajam sudaro: palydėjimas ir (ar) pagalba lankantis įstaigose (pvz., užimtumo, ugdymo, sveikatos ir pan.), ir (ar) pavėžėjimo organizavimas; pagalba asmenims su proto ir (ar) psichine negalia priimant sprendimus (informavimas, konsultavimas ir socialinis darbas); informacijos suteikimas prieinama forma, būdu ir priemonėmis, asmeniui, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, mokymas spręsti dėl jo negalios buityje kylančias problemas (mokymas sveikai gyventi, apsitarnauti kasdienėje veikloje, orientuotis ir judėti aplinkoje, naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ir (ar) negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas);
3.    pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius (teikiama ne rečiau kaip 8 k. / mėn.). Pagalbą atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius sudaro: profesinis konsultavimas ir orientavimas; bendrųjų darbo įgūdžių, kurių ateityje gali prireikti darbo veikloje, formavimas, ugdymas ir įtvirtinimas; pagalba sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus;
4.    pagalba neįgaliojo šeimos nariams (teikiama ne rečiau kaip 1 k. / mėn., jeigu numatoma teikti bent vieną iš Nuostatų 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytų paslaugų).
Finansavimo prioritetai, už kuriuos vertinant projektus skiriami papildomi balai:
1.    pareiškėjas Nuostatų 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytas paslaugas teiks neįgaliesiems, išėjusiems iš globos namų, vykdant institucinės globos pertvarką, gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje;
2.    pareiškėjas sieks, kad ne mažiau kaip 10 procentų pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą gavusių neįgaliųjų kreiptųsi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su prašymu dėl profesinės reabilitacijos ar dėl darbo paieškos, įsidarbintų, pradėtų mokytis ar studijuoti;
3.    pareiškėjas projektui įgyvendinti turės bent vieną socialinį darbuotoją ar socialinio darbuotojo padėjėją ir (ar) socialinį pedagogą (jei paslaugos teikiamos neįgaliems vaikams).
Konkursui planuojama skirti 7399 Eur (iš jų – 6099 Eur iš valstybės biudžeto ir 1300 Eur iš Neringos savivaldybės biudžeto lėšų).
Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 1000 Eur.
Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 7399 Eur.
Projektų vykdymo trukmė – nuo 9 iki 12 mėnesių. Konkretaus projekto vykdymo trukmę numato pareiškėjas.
Projekto vykdymo laikotarpis – nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.
Projektų paraiškos priimamos nuo 2021 m. spalio 5 d. iki 2021 m. lapkričio 8 d. 24 val. Lietuvos Respublikos laiku.
Paraiška ir Nuostatų 28 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti Neringos savivaldybės administracijai vienu elektroniniu laišku el. paštu  soc.reabilitacija@neringa.lt.
Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Audronė Tribulaitė, tel. 8 659 28007, audrone.tribulaite@neringa.lt, laikas pasiteirauti projektų paraiškų teikimo laikotarpiu pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos 14.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.
PRIDEDAMA:
Atgal Spausdinimo versija

                 Stiliaus vadovas 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.
montre rolex replique rolex repliques montres