NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

 
 
Pradžia
INFORMACIJA APIE TERITORIJOS PREILOS G. 25, 27, 29, 31 IR 33, NERINGOJE, DETALIOJO PLANO VIEŠĄ SVARSTYMĄ SU VISUOMENE

Detaliojo plano rengimo pagrindas – 2011 m. vasario 15 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-179 „Dėl teritorijos Preilos g. 25, 27, 29, 31 ir 33, Neringoje, detaliojo plano rengimo‘‘. 2016-01-11 Neringos savivaldybės administracijos architektūros skyriaus vedėjo patvirtintas planavimo sąlygų sąvadas Nr. AS1-2 detaliojo planavimo dokumentui rengti; 2013-05-09 Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta planavimo darbų programa – užduotis.

Planavimo organizatorius - Neringos savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus, Taikos g. 2, LT-93121 Neringa, tel.(8 469)-52248, faks. (8 469)-52572. El. paštas: administracija@neringa.lt

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, Žalgirio g. 90, D korpusas, 09303 Vilnius, El. paštas: info@urbanistika.lt. Projekto vadovas – Augis Gučas. Kontaktinis asmuo : R. Garuckienė, tel. 8699 79322, el. paštas:  ruta.garuckiene@urbanistika.lt.

Planuojama teritorija: planuojama teritorija prie pastatų Preilos g. 25, 27, 29, 31 ir 33, Neringa, planuojamos teritorijos plotas ~ 1,4 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – formuoti žemės sklypus prie esamų pastatų ir patikslinti (didinant) registruoto sklypo ribas; numatyti galimybę rekonstruoti pastatus; įvertinus paminklosauginiu aspektu numatyti, sklypo Preilos g. 31, Neringoje, posesijos atkūrimą pateikiant rekomendacijas tradiciniam sklypo ir pastatų sutvarkymui ir sunykusių pastatų atstatymui; nustatyti privalomuosius teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

 Rengimo terminai – 2014 -2017.

Detaliojo plano etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Svarstymo ir derinimo tvarka - bendroji. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranka ir vertinimas nebus atliekami.

Informacijos apie detalųjį  planą teikimo tvarka:

Informacija apie detalųjį planą teikia Neringos savivaldybės administracijos Architektūros skyrius, Taikos g. 2, Neringa, tel.(8 469)-52621 ir detaliojo plano rengėjo patalpose Žalgirio g. 90, Vilniuje, D korpusas, IV a.

Detaliojo plano koncepcijai pritarė Neringos savivaldybės taryba 2016-06-16 sprendimu Nr. T1-109.

Supažindinimo tvarka: Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2017 m. vasario 6  d. iki 2017 m. kovo  7 d. planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo buveinėse aukščiau nurodytais adresais. Informaciją apie detalųjį planą teikia Neringos savivaldybės administracijos Architektūros skyrius, Taikos g. 2, Neringa, tel.(8 469)-52746.

Vieša ekspozicija: Detaliojo plano sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2017 m. vasario 20 d. iki 2017 m. kovo 7 d. Neringos savivaldybės administracijos architektūros skyriaus patalpose (III a. skelbimų lentoje).

Viešas susirinkimas: Detaliojo plano svarstymo su visuomene viešas susirinkimas įvyks 2017 m. kovo 7d., 14.00 val. Neringos savivaldybės tarybos posėdžių salėje.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pastabas bei pasiūlymus dėl detaliojo plano visuomenė gali raštu pateikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais) iki viešo svarstymo pabaigos (viešo svarstymo metu pasiūlymai gali būti teikiami ir žodžiu). Po viešojo supažindinimo pasiūlymai nebus nepriimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo datą.

Apskundimo tvarka: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jei jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.Paskutinis atnaujinimas: 2017-02-01 11:26:15
 

Meras Darius Jasaitis  
Mero darbotvarkė
 

        
 
         
 

 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.