mobile menu toggle Pradžia

Informacija apie parengtus gamybos paskirties pastato ir poilsio paskirties pastato Skruzdynės g. 2 Neringa rekonstravimo projekto į poilsio paskirties pastatą projektinius pasiūlymus

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis Nr

 Skruzdynės g. 2, Neringa, Lietuva, Kad. Nr. 2301/0001:221

Žemės sklypo esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, būdas

Kita. Rekreacinės teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama – gamybos, poilsio. Būsima - poilsio.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Lukas Rekevičius, lukas@aketuriarchitektai.lt, +370 61216112 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Juridinis asmuo

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Neringos savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt,  taip pat adresu Raugyklos g. 3-1, Vilnius, tel. +37064328687, el. p. valdone@aketuri.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

UAB “Aketuri architektai” biuras Raugyklos g. 3-1, Vilnius tel. +37064328687, el.p. valdone@aketuriarchitektai.lt Laikas: iki 2022-07-22 (I-V 9-16 val.). Prašome iš anksto susitarti telefonu dėl atvykimo datos ir laiko.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Skruzdynės g. 2, Neringa. 2022-07-22 17:00

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Vaizdinė medžiaga 1

Po viešojo susirinkimo priimti sprendimai:
NEPRITARTA
IS "Infostatyba" prašymo Nr. PSP-100-220901-03956
Nepritarimo data 2022-09-08

NEPRITARTA
IS "Infostatyba" prašymo Nr. PSP-100-221007-04483
Nepritarimo data 2022-10-13

PRITARTA

IS "Infostatyba" prašymo Nr. PSP-32-221129-00001

Pritarimo data 2023-01-05